Antik Yunan Filozofları Kimlerdir? Antik Yunan Filozofları Hakkında Bilgi

Antik Yunan Filozofları

Antik Yunan filozofları kimlerdir? Felsefe tarihinde nasıl bir yere sahiptirler? Felsefe, Antik Yunanlıların adeta yaşam tarzıydı ve dünyayı, din olgusu etrafı dışında anlamlandırmaya çalıştıkları önemli bir yoldu. Felsefe ile zekalarını ve muhakeme becerilerini kullanarak dünyayı anlamaya çalışırlardı. Bu çaba, Antik Yunan’da pek çok önemli filozofun yetişmesini sağladı.

Felsefe kelimesinin anlamı “bilgelik sevgisi”dir. Dünya hakkında düşünmek ve ondan anlam çıkarmak şeklinde tanımlayabileceğimiz felsefe, Antik Yunan’da oldukça gelişme göstermiştir. Nitekim, günümüzde bile Yunanlı filozofların fikirleri öğrenilmeye, öğretilmeye, tartışılmaya devam etmektedir.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar

Antik Yunan Filozofları

Birçoğu aynı zamanda bilim insanı olan Antik Yunan filozofları, felsefe dışında matematik, fizik, astronomi gibi pek çok alanda da yetkindi. Her biri kendine özgü, ayrı bir düşünce tarzının öncüsü oldu. Ancak ortak noktaları akılcı düşünce ile dünyanın gerçeklerini anlamaktı. Her şeyin bir nedeni olduğuna inandıkları için ele aldıkları her konuyu mantıklı bir bakış açısıyla incelerlerdi. Yüzlerce Yunan filozofu vardır ve bu filozofların fikirleri astronomiden matematiğe, tıptan fiziğe bir çok alanda yeni fikirlerin gelişiminde önemli rol oynadı.

Antik Yunan filozoflarının başlıcaları şunlardır:

Sokrates'in Heykeli
Sokrates’in Heykeli

Sokrates

Bilinen ilk Yunan filozoflarından biridir. Gelmiş geçmiş en etkili filozofların başında gelir. MÖ 469-399 yılları arasında yaşamıştır. Doğru ve yanlış nedir sorusunu soran ilk filozoflardan biri olan Sokrates’in, “Sokratik Yöntem” olarak adlandırılan öğretim tekniği çağının ilerisinde bir teknikti. Bu yöntemde öğrencilerine sorular sorarak yönlendirir ve doğru cevapları öğrencilerin kendilerinin bulmalarını sağlardı. Başka bir ifadeyle soruları soru sorarak yanıtlamaktır. Ona göre bilgi yaşayan bir şeydi.

Sokrates büyük bir filozoftu. Ancak ne var ki Tanrıların varlığını sorgulaması Sokrates’in sonunu hazırladı ve idam cezasına çarptırıldı. Hapisteyken, yasalara uymanın öneminden bahsetti ve inandığı şey uğruna ölmeyi tercih etti. Cezasının infazını beklemeden zehir içerek hayatına son verdi. Öldüğünde 70 yaşındaydı.

Platon

Platon
Platon

Sokrates, felsefi düşüncelerini yazılı hale getirmemiş olsa da günümüzde fikirlerinin birçoğunu biliyoruz. Bunun sebebi ise Platon’dur. MÖ 428-347 yılları arasında yaşamış olan bir diğer Antik Yunan filozofu Platon, Sokrates’in öğrencisiydi ve onun fikirlerinin aktarılmasını sağladı. Platon’un ünlü eseri “Devlet” günümüzde bile en çok okunan felsefi kitaplardan biridir. Bu eserinde Platon, adalet kavramını sorgulayarak ideal hükümet tipinin ne olması gerektiği konusunu ayrıntılı bir şekilde ele almıştır.

Platon kimsenin zengin olmaması gerektiğini, kimsenin diğerinden daha zengin olmasına izin verilmemesi gerektiğini savunurdu. Toplumu yöneten kralın bir filozof olmasını ve herkesin kendine uygun bir işi olması gerektiğini savunurdu.

Platon’un “Akademi” adında bir felsefe okulu vardı ve burada bir çok öğrenci yetiştirdi.

Aristoteles

Platon’un öğrencisidir. MÖ 384-322 yılları arasında yaşamış olan filozofun birçok ünlü eseri vardır. Her ne kadar Platon’un öğrencisi olsa da hocası ile farklı fikirleri savunmuştur. Örneğin Platon gibi adalete odaklanmak yerine mantık, fizik, astronomi, siyaset ve metafizik gibi pek çok alanda çalışmıştır. En ünlü öğretisi Altın ortalamadır. Aristoteles hakkında detaylı bilgi için Aristoteles Kimdir? başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Epikuros

Ona göre tanrılar, insanların yaptıklarıyla ilgilenmiyordu. Bu nedenle hayat layıkıyla yaşamak ve mutlu olmak gerekirdi. Yani herkesin, mutlu olduğu sürece her istediğini yapabilmesi gerektiğini savunurdu.

Antik Yunan’da yüzlerce filozof vardı. Bu saydıklarımız Antik Yunan filozoflarının başlıcalarıdır. Bu isimler dışında Diyojen, Eratosthenes ve Heraklitos gibi birçok Yunan filozofu yetişmiştir.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?