Çevre Kirliliği Nedir? Çevre Kirliliğinin Nedenleri

Çevre Kirliliği Nedir?

Sanayileşen dünya, gelişen teknoloji ve bilinçsiz insanoğlu nedeniyle çevre kirliliği günümüzde ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Peki çevre kirliliği nedir, tam olarak neyi ifade eder bir bakalım.

Çevre Kirliliği Nedir?

Doğanın insan eliyle zarar görmesi ve doğal yapısının bozulması çevre kirliliğini tanımlar. Ekosistem olarak da adlandırılan çevrenin fiziksel ve biyolojik unsurları vardır. Bu unsurların sağlıklı bir şekilde varlıklarına devam edebilmesi için çevre kirliliğinin engellenmesi gerekir.

Ekosistemin fiziksel unsurları su, hava ve topraktır.

Ekosistemin biyolojik unsurları ise insan, hayvan ve bitkidir.

Atmosferin oksijeninin büyük bölümünü üreten ormanların yok edilmesi, zararlı atıkların fütursuzca çevreye bırakılarak su ve hava kirliliği yaratılması, okyanusların tankerlerden bırakılan yakıtlarla, radyoaktif atıklarla kirletilmesi insanoğlunun tabiata ne kadar acımasız davrandığının kanıtıdır.

Çevre Kirliliği Etkenleri Nelerdir?

  • Gaz haldeki maddeler; karbonmonoksit, karbondioksit, kukurtdioksit, klorlu, azotlu maddeler vb.
  •  Katı haldeki maddeler; kömür tozu gibi iri tozlar, metal ya da mineral gibi ince tozlar, kurum, katran vb.
  • Organik maddeler; bakteri gibi mikroorganizmalar, radyoaktif maddeler

çevre kirliliğinin etkenleridir.

Su Kirliliği

Okyanuslara tankerler tarafından boşaltılan yakıtlar, insanların denizleri bir çöplük gibi kullanması, fabrikalardan atılan atıklar, kullanım artığı pis suların boşaltılması su kirliliğine yol açmakta ve bu durum önce deniz canlılarına ardından insanlara yakın ve uzun vadede büyük zararlar vermektedir.
Buna en çarpıcı örnek Japonya’da 1950’lerde meydana gelen civa zehirlenmesi olayıdır. Japonya Minamata’daki kimyasal madde fabrikasının cıva atıklarını denize boşaltması deniz canlılarına ve ardından bu denizden çıkarılan balıkları yiyen insanlar üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açmıştır. Bebekler henüz anne karnındayken Minamata denilen beyin hücrelerini yok edip bedeni felce uğratan hastalığa yakalanmış, binlerce insan bu hastalıktan ölmüştür.

Çevre Kirliliği Nedir?
Çevre Kirliliği Nedir?

Toprak Kirliliği

Toprak kirliliği hava ve su kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kükürt dioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen yağmur suları toprak kirliliğine yol açar. Çünkü bu yağmur damlacıkları aslında “asit yağışları”dır. Bu asitli yağmur damlacıkları ağaç köklerine ve diğer toprak canlılarına ciddi zararlar verir. Çöp yığınlarından sızıp toprağa karışan sular, gübre çözeltileri, ağır metaller, sanayi atıkları vs. toprak kirliliğine sebep olan diğer unsurlardır.

Toprak kirliliğinin en büyük sebebi kimyasal gübre ve bitki hastalıklarını önleyici ilaç kullanımıdır.

Hava Kirliliği

Hava kirliliği sebepleri arasında taşıtların egzozlarından çıkan gazlar, evlerdeki ısıtma yöntemleri ve sanayi tesisleri sayılabilir. Bu faktörler havaya yoğun miktarda karbonmonoksit, hidrokarbon, kukurtoksit göndererek ciddi anlamda bir kirliliğe neden olmaktadır.

İşin acı tarafı ise insanoğlunun tüm bunlara karşı duyarsızlığının devam etmesi, doğaya verilen zararın boyutlarının fark edilmemesidir. Daha da acı olan ise bu acı tablonun farkında olunmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmamasıdır. Dünyada yaşayan her bir birey tabiata karşı kendi üzerine düşen görevi yerine getirebilmek için çaba gösterse belki de durum bugünkünden daha farklı olabilir. Çevreye verilen zararın boyutları ne yazık ki bu şekilde artarak devam ediyor.

Ayrıca bknz;

Kıtlık Nedir?

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?