Romantizm Akımı Nedir? Romantizm Akımı ve Temsilcileri

Romantizm Akımı Nedir?

Romantizm akımı nedir ve romantizm sanat akımının özellikleri nelerdir? Romantizm sanat akımının adı Orta Çağ “romans”larından gelir. Romans; Latin kökenli dillerde anlatılan öykülerdir.

Romantizm Akımı Nedir?

Romantizm akımı, 19. yy. itibarıyla başta İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere tüm Avrupa’da etkisini göstermiş olan bir akımdır. Antik döneme yeniden dönüş olan neoklasisit akımın ardından, belirli kural ve kalıplardan bıkmış olan Avrupa sanatının kendine yeni bir yol aramasıyla ortaya çıkmıştır. En büyük özelliği insanın duygu ve düşüncelerini, hayal gücünü yansıtması ve bunu yaparken sanatçının özgürce kendini ifade etmesini sağlamasıdır.

Neoklasizme karşıdır. Duyguları belli etmeyen anlayışından nefret eder. Romantizmin konusu; insanın bütün uç duygularını işlemektir.

Romantik sanatçılar kurallardan, ölçülerden ve sınırlardan kurtulmak için çabalar. Esin kaynakları ise doğrudan kendileridir. Kendi dünyaları, duyguları, hayal gücü sanatçının tek ilham kaynağıdır.

Manzara resmi, yüzyıllardan sonra ilk kez Romantik akımla birlikte bir çerçeve olmaktan çıkarak figür resminin önüne geçmiştir. Romantikler ilk kez doğayı gerçekten inceleyen gruptur. Fakat doğada değil atölyede çalışırlar.

Romantizm Akımı Temsilcileri

Romantik sanatçılar iki gruba ayrılır. Birincisi İngiliz romantikleridir. Doğayı ve doğanın gerilimini konu alır. İkinci grup Fransız romantikleridir. İnsanı ve insanın gerilimini konu alır.

Francisco Goya (1746-1828)

Resim sanatında 19. yy.ın en büyük sanatçılarından biri olan Goya, 1770’te Roma’ya giderek klasik heykel sanatını ve Barok ressamlarının yapıtlarını incelemiştir. Velazques’in resimlerindeki gerçekçilikten ve Rembrandt’ın portrelerindeki gözlem gücü sanatçıyı etkilemiştir. En önemli eserleri;

 • Üç Mayıs 1808,
 • Şemsiye,
 • Çıplak Maya,
 • Giyinik Maya,
 • 1.Carlos’un Ailesi,
 • Alba Düşesi’nin Portresi,
 • Köyde Boğa Güreşi
Giyinik Maya
Giyinik Maya

Theodore Gericault (1791-1824)

Romantik figür resminin Fransa’daki öncüsüdür. Caravaggio, Rubens, Rembrandt gibi sanatçılardan etkilenmiştir. Gericault’un resimleri ruhsal sıkıntıların fiziksel etkilerini yansıtır. Nitekim bu eserler batı sanatında psikolojik portreciliğin en güçlü örnekleri olarak kabul edilir. Modelin yüz ifadesindeki farklılıkları vurgular; özellikle göz ve ağız çevresi üzerinde titizlikle çalışmıştır. Portreler koyu bir fon üzerinde yer alır ve ilgiyi yüze çekmek için giysiler de koyu renklidir.

Önemli eserleri;

 • Delinin Portresi
 • Medusa’nın Salı
 • Hafif Süvari Alayı

Eugene Delacroix (1798-1863)

Fransız romantik figür ressamlarının önemli temsilcilerinden Delacroix neoklasik tarzdaki sağlam çizgi ve desenlere karşılık rengi ön plana çıkarmıştır. Dönemin siyasal yapısına ışık tutan tarihsel konulu eserlere ağırlık vermiştir.

Önemli eserleri;

 • Halka Önderlik Eden Özgürlük
 • Sardanapal’ın Ölümü
 • Cezayirli Kadınlar

John Constable (1776-1837)

İngiliz sanatçı manzara resminin en önemli temsilcilerindendir. Hem konularındaki hem tekniğindeki doğalcılık, çağdaş manzara resminin gelişimine önemli katkı sağlamıştır.

En ünlü tablolarından biri Saman Arabasıdır. Bu tablosunda sanatçı boyayı özgün bir biçimde kullanmış; renkleri paletinde karıştırmak yerine yüzeyine yan yana sürmüştür. Resimde gökyüzü ve bulutlar gerçek bir ışık kaynağıdır ve ayrıntıdan çok anlık bir izlenim yakalamaya çalışmıştır.

Caspar David Friedrich (1774-1840)

Alman romantizminin temsilcilerindendir. Ağırlıklı olarak manzara resimleri yapmıştır. Bu tablolarında hep belirli yöreleri betimlemiştir. Bunları genellikle ay ışığında, alacakaranlıkta, siste ve sonbaharda resmetmiştir. Kahverengi, gri ve koyu yeşil ise en çok kullandığı renklerdendir.

Örneğin Meşe Ormanında Manastır adlı eserinde karlı bir kış akşamında manastır kalıntısına doğru ilerleyen keşişlerinden oluşan cenaze alayını resmetmiştir. Bu resim; öndeki mezar taşları, çıplak meşe ağaçları ve geride sis tabakasının ardındaki belirsiz bir alandan oluşur.

Diğer önemli eserleri;

 • Dağda Haç
 • Rügen’de Beyaz Kayalıklar
 • Deniz Kıyısında Fransisken Keşişi
Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?