Sanat Türleri Nelerdir? Sanat ve Zanaat Arasındaki Fark Nedir?

Sanat Türleri Nelerdir?

Sanat türleri nelerdir? Sanat ve zanaat arasında ne fark vardır? İnsanoğlu en eski çağlardan beri duygu ve düşüncelerini, isteklerini, beklentilerini, hayallerini biçimlendirmek için sanata başvurmuştur. Sanatın serüveni çok eskilere dayandığı için sanat nedir sorusunu kalıplaşmış tek bir cümle ile özetleyemeyiz. Sanat yetenektir, sanat beceridir. Bir duygunun, düşüncenin, güzelliğin; somut ya da soyut bir şeyin anlatımı için kullanılan yöntemlerin tamamı ve bunun sonucu ortaya çıkan yaratıcılıktır. Yani sanat; insan yaratıcılığının farklı sanat dalları aracılığıyla vücut bulmuş halidir.

Sanat ve Zanaat Arasındaki Fark Nedir?

Zanaat ise dokumacılık, aşçılık, marangozluk gibi etkinliklerdir. Sanatta güzel bir etki bırakmak adına yapılan çalışmaları tanımlarken zanaatta maddi bir gereksinim karşılanır, maddi bir karşılığı vardır. Zanaat, pratik sanat olarak da tanımlanır.

Sanat Turleri
Marangozluk Bir Zanaat Dalıdır

Sanat Türleri Nelerdir?

Sanat türlerini güzel sanatlar başlığı altında toplayabiliriz. Güzel sanatlar ise kendi içinde görsel ve biçimsel (plastik), sessel (fonetik), ritmik ve karma sanatlar şeklinde dallara ayrılır.

  1. Görsel ve Biçimsel (Plastik) Sanatlar

Maddeye insan tarafından biçim verilmesidir. Görsel ve biçimsel sanatlar da resim, mimari ve heykel/kabartma olmak üzere kendi içinde iç gruba ayrılır.

a) Resim Sanatı

Temel malzemesi boya olan resim sanatı iki boyutlu bir anlatım biçimidir ve bir yüzey sanatıdır.

İşlenen Konuya Göre Resim Türleri

Portre: İnsanın dış görüntüsünü işler

Janr: Günlük yaşantıdan bölümleri verir

Peyzaj: Manzara resimleridir.

İnterieur: Ev içi resimleridir.

Natürmort: Cansız doğa resimleridir.

Afiş: Reklam amacıyla yapılan resimlerdir.

Soyut resim: Gerçek dışı betimlemeleri tanımlar.

Kullanılan Malzemeye Göre Resim Türleri

Fresko: Renkli duvar resimleridir. Yaş sıva üzerine boyalarla yapılır.

Temperra: Yumurta, zamk ya da bal gibi malzemelerin kullanıldığı bir resim yapma tekniğidir.

Guaş: Sıvı zamk ile sulu boya karışımı bir malzeme kullanılır.

Pastel: Özel pastel boya kalemleri kullanılır. Bu malzemelere sulu boya ve yağlı boyayı da ekleyebiliriz.

Naturmort
Bir Natürmort Örneği

b) Mimari

Yapı sanatı olan mimari şöyle gruplandırılabilir:

-Ait olduğu döneme göre (İlk Çağ, Rönesans Dönemi Sanatı gibi)

-Mimari yapıların amacına göre (Dini mimari, Sivil mimari, Askeri mimari)

-Tarza göre (Barok, Rokoko gibi)

-Kullanılan malzeme türüne göre (Ahşap, tuğla gibi)

-Kültüre göre (Türk mimarisi, İngiliz mimarisi gibi)

c) Heykel ve Kabartma

Malzemelerin yontulması ve kalıplanması ile biçimlendirilmesidir. Heykelcilik sanatında taş, toprak, tunç, bronz, mermer ve taş gibi çeşitli malzemeler kullanılır.

 2. Sessel (Fonetik) Sanatlar

Söz ve ses aracılığıyla yapılan sanatlardır. Fonetik sanatların en önemlileri edebiyat ve müziktir. Edebiyat duygu ve düşüncelerin söz ya da yazı aracılığı ile etkili olarak aktarılması iken; müzikte de duygu ve düşünceler, hisler sesle biçimlendirilir.

3. Ritmik Sanatlar

İnsan hareketlerinden meydana gelen sanatlardır. Ritmik sanatlar arasında dans, opera, bale, tiyatroyu sayabiliriz.

4. Karma Sanatlar

Bu sanat türleri arasında ise sinema, orta oyunu, kukla sayılabilir.

 

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?