Zerdüştlük Nedir? Zerdüştlük Dini Hakkında Bilgi

Zerdüştlük Nedir

Zerdüştlük nedir ve nasıl bir inançtır? Bir inanç sistemi olan Zerdüştlük ya da Zerdüştçülük, Mecusilik adıyla da bilinir. Dünyanın en eski tek tanrılı inanç sistemi olan Zerdüştlük hakkında detaylı bilgilere bu içeriğimizde ulaşabilirsiniz.

Zerdüştlük Nedir?

MÖ 1000’li yıllarda Antik İranlı (Pers kökenli) bir düşünür olan Zerdüşt Espantanam tarafından kurulan bir dindir. Pers İmparatorluğu başta olmak üzere Med ve Sasani İmparatorluğu’nun dini olarak da bilinir. En önemli özelliği ise dünyadaki en eski tek tanrılı din olmasıdır. Bu dine inananlara yaygın olarak Zerdüştçü ya da Mazdaist denilir. Zerdüşt kelimesinin anlamı ise “yaşayan yıldız”dır.

Zerdüştilerin;

 • tanrısı Ahura Mazda,
 • peygamberleri Zerdüşt Espantaman
 • kutsal kitapları Avesta’dır.

Öldükten sonra dirilip Ahura Mazda’nın huzuruna çıkıp sorgulanacaklarına inanırlar. Tanrı Ahura Mazda, İslami kaynaklarda Hürmüz adıyla geçer.

Kutsal kitapları Avesta, Avesta dilinde yazılmıştır. Avesta dili günümüzde yok olmuş bir Hint-İran dilidir. Avestaca’da Ahura Mazda’nın kelime anlamı “bilge efendi”dir.

7.yüzyılda Pers topraklarının Müslümanlar tarafından fethedilmesiyle Zerdüştilerin büyük bölümü Müslüman olmuştur. Günümüzde bu dine inanan yaklaşık 30 bin kişinin olduğu düşünülmektedir. Bu inananlar yoğun olarak İran ve Hindistan’da yaşamaktadır. İran’ın Müslümanlar tarafından fethedilmesinden sonra İran’ı terk edip Hindistan’a yerleşen Zerdüştlere Parsî denir.

Ateşgede
Ateşgede

Zerdüştlük Nasıl Bir Dindir?

Felsefi yönüyle dikkat çeken Zerdüştlük inancının temelinde iyi ve kötü arasındaki mücadele vardır. Yeryüzündeki kavga tanrının ruhu ile şeytanın ruhu arasında devam eder. Başka bir deyişle iyiliği ve aklı temsil eden tanrı Ahura Mazda ile kötülüğü temsil eden Ehriman arasında iyilik-kötülük mücadelesi vardır. Her Zerdüşti, iyilik için mücadele etmelidir.

Bu dine mensup olanlar ölülerini toprağa defnetmezler. Aksi takdirde yeryüzünün insan cesetleriyle bozulacağına inanırlar. Ölülerini defnetmek yerine Sessizlik Kulesi adı verilen üstü açık yüksek kulelerin çatılarına bırakırlar. Akbaba gibi leş yiyiciler tarafından temizlendikten sonra kalan kemikler toprağa gömülebilir.

Su, toprak, hava ve ateş onlar için kutsaldır ve kirletilmemelidir. Bununla bağlantılı olarak ateş ve güneş de kutsaldır ki ateş ve güneşe karşı ibadet ederler.

Zerdüştilik İnanç Sistemi

Bu inanca göre dünya dört evreden meydana gelir;

 • 1.Evre; İyilik ve kötülüğün ortaya çıktığı evredir.
 • 2.Evre; Dünya karanlığa ve kötülüklere gömülür
 • 3.Evre; İyilik ve kötülük arasındaki savaşı iyilik kazanır.
 • 4.Evre; Bu son evrede her türlü kötülük yok olacak ve dünyaya barış ve huzur egemen olacak.
 • Kadın-erkek eşitliği esastır. Bu nedenle Zerdüşt inancının etkili olduğu bölgelerde çok eşlilikten ziyade tek eşlilik görülmüştür.
 • İyi düşünce, iyi söz ve iyi iş başlıca ahlaki emirlerdir ve ahlaki emirlere uymak esastır.
 • Fakirlere yardım, misafirperverlik, tüm lekelerden uzak durmak, toprağı ekip biçmek faziletli işler olarak kabul edilir
 • Ölü bedenine temas eden biri özel ayinlerle arınmalıdır.
 • Tarım ve hayvancılıkla uğraşıp bol üretimi tavsiye eder.
 • Kedi ve köpek öldürmek büyük bir günahtır.
 • Dini düşünceleri geliştirip ruh gözünün açılması amacıyla şarap tüketirler.
 • Zerdüştilikte şarkı ve şiir önemlidir.
 • Ateşe tapmazlar ancak kutsal kabul ederler. Ateş, bir nevi kıbleleridir. Zerdüştilere göre ateş, tanrının ışığıdır. Asıl kıbleleri Güneş’tir.
 • Tapınaklarına Ateşgede denir. Ateşgedelerde sürekli ateş yakılır. Ateşe üflemek çok büyük bir günahtır ve cezası idamdır.
 • Günde 5 kez dua ederler. İbadet zorlayıcı değildir.
 • Zerdüştilere göre tüm insanlar genç bir kız ve bir köpek eşliğinde şarkıların çalındığı cennete gidecektir. Ancak günahları fazla olanlar önce cehennemde üç gün kalıp günahlarından arınmalıdır.
Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?