Antik Roma’da Kölelik Hakkında Bilgi

Antik Roma’da kölelik nasıldı? Kölelerin nasıl bir hayatı vardı? Kölelik, dönemin diğer bir çok medeniyetinde olduğu gibi Roma’da da toplumsal kültürün önemli bir parçasıydı. Antik Roma’da kölelik sistemine dair ayrıntıları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Antik Roma’da Kölelik

Antik Roma’da sınıflı bir toplum yapısı mevcuttu. Köleler, nüfusun önemli bir kısmını oluşturuyordu. Örneğin MÖ 1. Yüzyılda İtalya nüfusunun %40’ı kölelerden oluşuyordu. Zengin Romalılar lüks hayatlarında kölelere neredeyse bağımlıydılar. Ev işleri ve el işleri gibi çeşitli işlerde çalıştıkları gibi köleler ayrıca gladyatör dövüşlerinde de kullanılırdı.

Antik Roma’da eğitimli köleler de vardı ve bu köleler doktor ve öğretmen olarak bile çalıştırılırdı. Eğitimli köle sahibi olmak için yüksek fiyatlar ödemek gerekiyordu.

Roma’da kölelere servus denirdi. Soylu sınıfa Patrici, özgür Roma halkına ise Pleb denirdi.

Köleler Nereden Alınırdı?

Genellikle savaşlarda alınan esirler köle tüccarına satılırdı. Her savaş binlerce köleyi beraberinde getirirdi. Irk ayrımı gözetilmeksizin her bölgeden köle toplanırdı. Genellikle Trakya, Galya, Kartaca, Britanya, Kuzey Afrika ve Suriye kabilelerinden getirilirlerdi. Köle tüccarı esirleri açık arttırma ile ya da özel satışlarla satardı.

Esirler dışında terk edilmiş çocuklar da köleleştirilirdi. Ayrıca Roma hukukuna göre babalar, çocuklarını köle olarak satabilirdi.

Borçlu olan bazı insanlar kendilerini köle olarak satarak borçlarını ödemek zorunda kalabilirdi.

Kölelerin Görevleri Nelerdi?

Köleler her işte çalıştırılabilirdi. Beceri sahibi ve eğitimli olanlar doktor ya da öğretmenlik yapabilirdi. Ev işlerinde çalışan bir köle sabah erkenden kalkıp evi ısıtır, temizler, çamaşırları yıkar, efendisi yıkayıp giydirir ve diğer tüm ev işlerini yapardı.

Vasıfsız köleler madenlerde, tarlalarda ve fabrikalarda çalıştırılırdı. Kötü yaşam koşulları içinde çok uzun yaşayamazlardı.

Bazı kölelerde gladyatör olarak dövüştürülürdü.

Zengin bir Romalı yüzlerce köleye sahip olabilirdi. Bir Roma İmparatorunun hizmetinde 20 bine yakın köle bulunurdu.

Kölelerin Hakları Var mıydı?

Başlarda kölelerin hiçbir yasal hakkı bulunmazdı ve efendilerinin mülkü olarak görülürlerdi. Önemli bir kısmı efendileri tarafından kötü muamelelere maruz kalırdı. Roma İmparatorluğu’nun son dönemlerinde kölelere bazı haklar verildi. Mülk sahibi olmak bu haklardan biriydi. Azat edilen kölelere Libertus denirdi. Efendisi tarafından azat edilebilir ya da para karşılığı özgürlüğünü satın alabilirdi. Ancak kölelerin para tutmasına pek izin verilmezdi ve bu yüzden bir kölenin para karşılığı özgürlüğünü satın alması çok nadir görülen bir durumdu.

Kölelerden doğan çocuklar da köle olurdu. Azad edilen kölelerin çocukları özgür bir Roma vatandaşının tüm haklarına sahip olabilirdi. Ancak kamu görevlerinde bulunamazlardı.

Antik Roma’da Köle İsyanları

Antik Roma döneminde en önemli köle isyanları;

I.Köle Savaşı (MÖ 135-132)

II.Köle Savaşı (MÖ 104-100)

III.Köle Savaşı (MÖ 73-71)

En önemli köle isyanı III.Köle Savaşı’dır. Bu isyan Trakyalı gladyatör Spartacus’un liderliğinde gerçekleşmiştir.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?