Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar

Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar

Hz Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar nelerdir? Bu dönemde kimlerle neden savaşılmıştır ve bu savaşlardan sonra ne olmuştur? Bu içeriğimizde Hz. Muhammed dönemi gelişmelerini ele alıyoruz.

Hz. Muhammed, İslamiyet’i daha geniş kesimlere rahatça yaymak istiyordu ve bunu müşriklerin engellemeleri nedeniyle Mekke’de yapamıyordu. Bu nedenle 622 yılında Mekke’den Medine’ye Hicret etti. Ancak bu göçün hemen ardından savaşlar başladı.

Hz Muhammed döneminde yapılan savaşlar şunlardır;

Bedir Savaşı (624)

Sebep: Mekkeli müşriklerin İslamiyet’in yayılmasını engellemek istemesi.

Sonuç: Müslümanlar tarihte ilk savaşını kazanmıştır. Bu zaferden sonra Müslümanlar itibar kazanmıştı. Böylece İslamiyet’in yayılışı hızlandı. Ganimetlerin paylaşılması kurala bağlanarak İslam savaş hukukunun temeli atılmış oldu. Bu savaşta ele geçirilen savaş esirleri Medineli Müslümanlara okuma-yazma öğretmek şartı ile serbest bırakıldı.

Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar
Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar

Uhud Savaşı (625)

Sebep: Bozguna uğrayan Mekkelilerin, Bedir Savaşı’nın intikamını almak istemeleri ve Şam ticaret yolu üzerinde tekrar etkin olmak istemeleri.

Sonuç: Hz. Muhammed’in emirlerini dikkate almayan okçuların savaşın kazanıldığını sanıp yerlerini terk etmeleri nedeniyle savaştan istenilen başarı elde edilemedi. Bu savaşın kesin bir kazananı yoktur ancak yine de Hz. Muhammed’in etkinliği artmıştır. Ayrıca bu savaşta Hz. Muhammed yaralanmış, Hz. Hamza ise şehit düşmüştür. Ayrıca Mekkelilerle işbirliği yapan Beni Nadir Yahudileri Medine’den çıkarılmıştır.

Hendek Savaşı (627)

Sebep: Mekkelilerin, Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak istemesi.

Sonuç: Müslümanların, şehrin etrafına kazdıkları hendekler sayesinde Mekkeliler amacına ulaşamadı. Bu savaştan sonra Mekkeliler Müslümanlara bir daha saldırmadı. Başka bir deyişle bu savaş, Müslümanların son savunma savaşıdır. Müslümanlar bundan sonra taarruza geçti. Ayrıca bu savaştan sonra pek çok Arap kabilesi İslamiyet’i kabul etti.

Hudeybiye Barışı (628)

Mekkeli müşriklerin artık pes etmesiyle yapılan barış antlaşmasıdır. Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan bu barış antlaşması taraflar arasında on yıllık bir barış dönemini garanti ediyordu. Ayrıca eğer bir Mekkeli reşit olmadığı halde Müslüman olmayı seçerse ebeveyn izni yoksa Medine’ye giremeyecekti.

Önemi: Mekkeliler, Müslümanların siyasi varlığını resmen tanıdı.

Dönemin Diğer Gelişmeleri

Hayber’in Fethi (629): Müslümanların Yahudilere karşı saldırıya geçmesi sonucu Şam ticaret yolu Müslümanların kontrolüne girdi.

Mute Seferi (629): ilk Müslüman-Bizans savaşıdır. Hz. Muhammed bu savaşta yer almamıştır. Savaşta iki taraf da kesin bir zafer elde edememiştir.

Mekke’nin Fethi (630): Mekke’nin fethedilmesiyle Kabe putlardan temizlendi ve İslamiyet hızla yayılmaya başladı.

Huneyn Savaşı (630): Putperestlere karşı yapılan bu savaşı da Müslümanlar kazandı.

Taif Seferi (630): Huneyn seferi sırasında bazı putperestlerin kaçıp Taif’e sığınması üzerine Hz. Muhammed buraya yöneldi. Ancak Taif şehri etrafı surlarla çevrili, iyi korunan bir şehirdi. Bu nedenle kuşatma kaldırıldı. Ancak Taifliler bundan bir yıl sonra kendi arzularıyla Müslüman oldu.
Tebük Seferi (631): Bizans’ın Arabistan üzerine sefere çıktığı haberi üzerine Hz. Muhammed ordusuyla Tebük’e geldi ancak Bizans’ın böyle bir sefer planlamadığı anlaşıldı. Tebük seferi hem Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk seferdir hem de Hz. Muhammed’in son seferidir.

Hz. Muhammed’in 632 yılında vefatından sonra Dört Halife Dönemi başlamıştır.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?