Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

 Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir ve özellikleri nelerdir? Dünyadaki kaynakların hızla tüketilmeye devam etmesi yakın gelecekte 8 milyarlık dünya nüfusunun bazı kaynaklara erişim sıkıntısı yaşaması tehlikesini de beraberinde getiriyor. Enerji kaynakları da bu kaynaklara bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi ortaya çıkıyor.

Enerji elde etmek için kullanıldığında tükenme tehlikesi olmayan enerji kaynaklarının kullanılmasına yenilenebilir enerji denir.  Kömür ve petrol gibi yenilenemeyen, bir kez kullanıldığında yok olup giden kaynaklara son derece verimli bir alternatiftir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

İnsanlar ısınmak için, elektronik cihazlar için, arabalar için vs. yenilenemeyen enerji kullanılmakta. Ancak bu enerji kaynakları tükendiği zaman bunların hepsinden mahrum kalma tehlikesi söz konusu. Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan teknoloji geliştirmek bu nedenle çok önemlidir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak çevreyi korumak açısından da önemlidir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başlıcaları şöyledir;

Rüzgar Enerjisi

Büyük rüzgar türbinleri aracılığıyla rüzgar gücünden enerji üretilir. Günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinde enerji şirketleri birçok rüzgar türbininin bulunduğu rüzgar çiftlikleri inşa etmektedir. Böylece binlerce eve yetecek kadar enerji üretimi sağlanmış oluyor. Bazı enerji şirketleri ise okyanusta rüzgar santralleri kurmaktadır. Bunlara da açık deniz rüzgar çiftlikleri denir.

Bir rüzgar türbini kulesi yaklaşık 90 metre uzunluğundadır. Her rüzgar türbininde 3 kanat olur ve bu kanatların uzunluğu da ortalama 40 metredir.

Rüzgarın gücüyle kanatlar döndükçe elektrik üretilir. Rüzgar, kanatları döndürdükçe türbinin içindeki şaft döner. Şaftlar ise ev ve iş yerlerine enerji sağlayacak olan elektrik jeneratörünü çalıştırır. Rüzgar olmadığında enerji üretilemese de rüzgar türbinlerini yerleştirmek için gerekli ölçüm ve hesaplamalar mühendisler tarafından yapılarak en rüzgarlı alanlar seçilir.

Güneş Enerjisi

Güneş pilleri kullanılarak güneş enerjisi elektriğe dönüştürülür. Doğrudan güneş ışığından üretilen güneş enerjisi hem ısı enerjisi için kullanılabilir hem de elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

Güneş enerjisinin elektrik enerjisi olarak kullanılabilmesi için bina ya da evlerin çatılarına yerleştirilebilen güneş pilleri kullanılır.

Bir yerdeki güneş ışığı miktarının günün saatine ya da mevsime göre değişmesi ve günümüz teknolojisinde yeterli miktarda güneş enerjisi üretmek için çok sayıda pahalı güneş pilinin gerekiyor olması güneş enerjisinin dezavantajlarındandır.

Günümüzde dünyanın en büyük güneş enerjisi santralleri ABD’nin California eyaletinde bulunmaktadır. En büyük güneş pili tesisleri ise ABD, Çin ve Kanada’dadır.

Hidroelektrik Enerji

Akarsu gibi hareketli su kaynaklarından üretilen güçtür. Baraj ya da nehirden gelen suların türbinleri döndürmesiyle enerji üretilir. Suyun akışı elektrik jeneratörünü döndüren türbinin kanatlarını döndürdükçe elektrik elde edilir.

Hidroelektrik güç kaynağının arazi kaybı ve yerel ekosisteme bir takım zararlar verebilmesi gibi dezavantajları vardır. Bölgede yaşayan insanların evlerini terk ederek yerleşim yerlerini değiştirmesi gibi sonuçlar doğurabilir. Metan emisyonları ve balıkların zarara uğrama ihtimali de diğer dezavantajlardandır.

Günümüzde ABD’de 2000’den fazla hidroelektrik santral vardır. Norveç ve Brezilya gibi pek çok ülke, elektriğinin yaklaşık %85’lik bölümünü hidroelektrikten elde etmektedir. Dünyanın en büyük hidroelektrik santrali ise Çin’deki Three Gorges Barajı’dır.

Dalga ve Gelgit Gücü

Dalgaların ya da gelgitlerin gücünden yararlanılarak enerji üretilir. Ancak henüz yeni bir teknolojidir. Kurulum ve bakımının çok maliyetli olması, balıkları yaralama riskinin olması gibi dezavantajları vardır. Günümüzde dünyada iki büyük gelgit barajı vardır ve bunlar Fransa ve Kanada’da yer alır.

Jeotermal Enerji

Dünya’nın derinliklerinden gelen ısı, ısı pompaları aracılığıyla bina ve evleri ısıtabilir. Çıkan buhar da elektrik üretimi için kullanılabilir.

Dünyanın çekirdeği çok sıcaktır ve bu ısı bazen volkanlar aracılığıyla Dünya’nın yüzeyine ulaşır. Jeotermal enerji, bu ısının enerji için kullanılmasıdır.

Isı pompaları dışında jeotermal enerji kaplıcalardan gelen sıcak suyun doğrudan kullanımı ile de mümkündür. Kaplıcalardan gelen sıcak su binaları ısıtmak için ısı eşanjörleri ile kullanılabilir.  Enerji santralleri ise Dünya’nın derinliklerindeki aşırı sıcak sudan faydalanır.

Jeotermal enerjinin en büyük dezavantajı oldukça maliyetli olmasıdır. Kuyunun toprağa açılması ile zehirli gazların salınması riski de diğer dezavantajıdır. Günümüzde en büyük jeotermal üreticisi ülke ABD’dir. İzlanda ise toplam elektriğinin %26’sını jeotermal enerjiden elde eder.

Biyokütle Enerjisi

Bitkilerin fotosentez yaparak güneşten enerji toplaması da yenilenebilir bir enerji kaynağı elde edilmesini sağlar. Çünkü bitkilerin güneşten topladığı enerji yakıt üretme imkanı verir. Hatta çöp ve gübreden çıkan gaz da enerji üretimi için kullanılabilir. Ancak hava kirliliği, atmosfere karbondioksit gibi sera gazlarının salınması, su kirliliği gibi pek çok dezavantajı vardır.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?