2. Dünya Savaşında Hangi Silahlar Kullanıldı?

2. Dünya Savaşı'nda Hangi Silahlar Kullanıldı?

Tarihte en fazla yıkıma yol açan savaş olan 2. Dünya Savaşında hangi silahlar kullanıldı? 1. Dünya Savaşında Kullanılan Silahlar konusunu bir önceki içeriğimizde ele almıştık. Bu içeriğimizde ilk dünya savaşından 21 yıl sonra başlayan 2. Dünya Savaşında hangi silahların kullanıldığını inceliyoruz.

2. Dünya Savaşında kullanılan silahlar elbette daha gelişmişti. Dünya tarihinin gördüğü ilk dünya savaşı olan ve 1914-1918 yılları arasında gerçekleşen I. Dünya Savaşı; tankların, denizaltıların ilk kez kullanıldığı ve hatta biyolojik silahların da büyük zararlara yol açtığı bir savaş olmuştu. Sivil halk ile birlikte tahmini 10 milyon kadar insanın hayatını kaybettiği bu büyük savaştan sonra, dünyaya huzur ortamı hakim olmak şöyle dursun; ileride başlayacak olan yeni bir dünya savaşına da sadece bir hazırlık niteliğinde sayılabilirdi.

Bu durum özellikle kullanılan taktik, strateji ve silahların niteliğinde karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan I. Dünya Savaşında önem arz eden nokta, zırhların mermilere karşı dayanıklılığı iken II. Dünya Savaşı’nda kara, hava ve denizde silahların tahribat gücüydü.

2. Dünya Savaşına Hangi Devletler Katıldı?

2. Dünya Savaşında taraflar “mihver” ve “müttefik” devletler olarak iki gruptaydı.

  • Mihver Devletler: Ana mihver devletler Almanya, Japonya ve İtalya’dır.
  • Müttefik Devletler: Ana müttefik devletler ABD, Sovyet Rusya ve İngiltere’dir.

Savaş döneminde devlet liderleri ise şöyleydi:

  • Almanya: Adolf Hitler,
  • Japonya: Hirohito,
  • İtalya: Benito Mussolini
  • ABD: Franklin D. Roosevelt,
  • Sovyet Rusya: Josef Stalin,
  • İngiltere: Winston Churchill

2. Dünya Savaşı’nda Hangi Silahlar Kullanıldı?

2.Dünya Savaşında yer alan devletler yeni silah üretimi v teknolojileri geliştirmek için çalıştı. Denizaltıları arama bulma, radar, tepkili motorla itme bunlardan bazılarıydı. Silah teknolojisinde en büyük yenilik ise ABD tarafından üretilen ve tabiri caizse etkileri Japonya üzerinde test edilen atom bombasıydı.

Hirosima Atom Bombasi
Atom Bombasının Atılmasından Sonra Hiroşima

Ülkeler ekonomi ve sanayilerini de silah teknolojisini geliştirmeye yönlendirmişti. Örneğin Almanya 1942’de 9395 olan tank sayısını sadece 2 yıl içinde 27300’e; 15400 olan uçak sayısını ise 40 bine kadar ulaştırmayı başarmıştı. Buna karşılık ABD, silah sanayiine verdiği ağırlık sayesinde savaş boyunca 96 bin tank, 61 bin top, 296 bin uçak üretimi gerçekleştirmişti.

Almanya’nın lideri Hitler savaş için tank ve uçaklara yoğunlaşmış ve bu yönde bir taktik izlemişti. Nitekim hava gücü açısından kıyaslandığında Almanya’nın Fransa ve İngiltere gibi müttefik devletlere karşı bariz üstünlüğü göze çarpmaktaydı.

Savaşın başında deniz kuvvetleri konusunda Almanya o kadar da üstün sayılmazdı. Örneğin İngiltere’nin 300 gemisine karşılık Almanya’nın 100 gemisi mevcuttu. Almanya bu eksikliğin de çok geçmeden farkına vararak denizaltı geliştirmeye yoğunlaştı ve bu denizaltı saldırıları ile müttefiklerine ağır kayıplar verdirmeyi başardı. Rakam vermek gerekirse; Almanya’nın müttefiklere verdirdiği kayıp 2700 ticaret gemisi, iki zırhlı, altı uçak gemisi, yüzlerce destroyerdir.

2. Dünya Savaşında Kaç İnsan Öldü?

Müttefikler devletler savaşta stratejik bombardımanlara yönelmişti. Havadan yapılan bombardımanlar ile Almanya’nın büyük oranda sivil ve asker kaybı dışında 2. Dünya Savaşı’nda kullanılan silahlar arasında öyle bir tanesi vardı ki…

Sanayi kuruluşlarının, haberleşme araçlarının zarar görmesi ve dolayısıyla ekonomik gücün büyük zarar görmesini hedeflemişlerdi.

İngilizler tarafından 1942’de Lübeck’te kullanılan sıvı yangın bombaları buna bir örnektir. 1943 yılında da Hamburg’un bombalanması sonucu şehrin bazı bölgelerinde sıcaklığın 1000 derecenin üzerine kadar çıktığı bilinmektedir. Dolayısıyla böyle bir etki, can kaybı ve şehirdeki tahribatın da büyük oranda olmasına sebep olmuştur. Örneğin bu bombardıman türü 1945 yılında Almanya’nın Dresden şehrinde 135 bin can kaybına neden olmuştur. Şehir bombalandıktan sonra günlerce yanmaya devam etmiş, şehirdeki yaklaşık 29 bin binanın neredeyse tamamı yanmıştı. Yapılan araştırmalarda bombardımanda hayatını kaybeden insanların yanmaya fırsat kalmadan, ani ısınan havanın oksijeni doğrudan yok etmesi sonucu boğularak öldüğü tespit edilmiştir. Yine aynı yıl Tokyo’da aynı bombardıman türüyle 83 bin insanın ölmüştür.

Bu rakamlar Hiroşima’da atom bombası sonucu ölenlerin sayısından fazladır. Zira ABD’nin 1945 yılında Hiroşima’ya attığı atom bombası sonucu 78 bin insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bunun dışında yaklaşık 14 bin kişi kayıp, 9400’ü ağır olmak üzere yaklaşık 40 bin kişi yaralıydı. Nagazaki’ye atılan ikinci atom bombası ise tam olarak hedefini bulamamış olsa da 36 bin kişinin ölmesine ve 40 bin kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu.

2. Dünya Savaşında müttefiklerden 16 milyondan fazla askerin ölümüne karşılık mihver devletlerde bu kayıp 8 milyonu aşar. 2. Dünya Savaşı, askerden fazla sivil kayıp verilen bir savaştır. Zira toplamda yaklaşık 25 milyon asker kaybına karşılık sivil ölümlerin sayısı yaklaşık 75 milyondur. Bu veri, 2. Dünya Savaşının ne derece korkunç bir savaş olduğunu anlatması açısından yeterlidir.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?