2. Murat Dönemi Olayları Nelerdir? 2. Murat Döneminde Savaşlar

2. Murat Dönemi Olayları

2. Murat dönemi olayları nelerdir? Bu dönemde Osmanlı Devleti’nde hangi gelişmeler olmuştur? Bu soruların cevabına geçmeden önce 2. Murat hakkında kısaca bilgi edinelim;

2. Murat 1404 yılında Amasya’da doğmuştur. I. Mehmet’in oğludur ancak annesinin kim olduğu ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Bazı kaynaklar annesinin Dulkadiroğulları beyinin kızı Emine Hatun olduğunu söylese de Halil İnalcık’a göre II. Murat’ın annesi cariye kökenlidir.

Osmanlı Devleti’nin 6. Padişahı olan 2. Murat’ın lakabı Koca Murat’tır. Geleceğin İstanbul fatihi Fatih Sultan Mehmet’in babasıdır. 2. Murat,  babasının ölümü üzerine 17 yaşındayken Osmanlı tahtına çıkmış, 30 yıllık saltanatının ardından felç geçirerek henüz 47 yaşındayken ölmüştür. Türbesi Bursa’dadır.

2. Murat Dönemi Olayları

Osmanlı Devleti’nin en büyük amaçlarından biri Balkanlarda kalıcı bir hakimiyet sağlamaktı. Bunun bilincinde olan 2. Murat Venedik’in elinde olan Selanik ve Makedonya’yı ele geçirmek için harekete geçti. Venedik ile yapılan savaşlar sonucunda Selanik, Yanya ve Serez Osmanlı hakimiyetine alındı. Ayrıca Orta ve Güney Arnavutluk’ta Osmanlı hakimiyeti kuruldu.

Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin güçlenmekte olmasından rahatsız olan Balkan Devletleri Osmanlı Devleti’ne karşı birlik oluşturdu. Bosna, Sırp, Macar Krallığı ve Eflak prensliğinden oluşan bu birlik, Osmanlıların Balkanlarda güçlenmesini engellemeye çalışıyordu. 2. Murat ise Macar kralının ölmesini fırsata çevirip Macaristan seferine çıktı ve Sırpların elinde bulunan Semendere Kalesini fethetti.

2. Murat Dönemi Harita
2. Murat Dönemi Harita

Edirne-Segedin Antlaşması (1444)

Balkan fetihleri devam ederken Anadolu’da çıkan isyanı bastırmak üzere Anadolu’ya gelen 2. Murat, Karamanoğulları tarafından çıkarılan isyanı bastırdı ve ardından tekrar Balkanlara geçti.

Sırpların üzerine yürüyen Osmanlı Devleti Belgrad’ı kuşattı ancak alamadı. Belgrad dışındaki tüm Sırbistan Osmanlıların eline geçti.

Ardından İzladi-Derbent Olayında Osmanlı Devleti’nin Macar ordusuna yenilmesi Avrupalıları cesaretlendirdi ve papanın çağrısıyla Osmanlıya karşı Haçlı birlikleri oluşturuldu. Erdel Voyvodası Hünyadi Yanoş liderliğindeki bu Haçlı ordusunda Leh, Sırp, Fransız, Alman ve Belçika birlikleri bulunuyordu. Diğer yanda Karamanoğullarının Anadolu tarafından saldırıya geçmesi ile Osmanlı ordusu iki ateş arasında kaldı ve barış teklifinde bulunmak zorunda kaldı.

Osmanlı Devleti ile Macarlar arasında imzalanan Edirne-Segedin Antlaşması’na göre;

 • -Sırp Prensliği yeniden kurulacak.
 • -Osmanlı Devleti aldığı yerleri Sırplara geri verecek ancak Sırplar Osmanlı Devleti’ne vergi verecek
 • -Eflak, Macaristan’ın himayesinde olacak ancak Osmanlı Devleti’ne vergi verecek
 • -Tuna Nehri iki taraf arasında sınır olarak kabul edilecek
 • -Antlaşma 10 yıl süreyle geçerli olacak

Edirne-Segedin Antlaşması Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki itibarını sarsmıştır. Ayrıca bu antlaşma Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasındaki ilk antlaşmadır.

Bu antlaşmadan sonra 2. Murat Karamanoğulları üzerine yürüyüp bu beyliği kontrol altına aldıktan sonra tahtı o dönemde 12 yaşında olan oğlu II. Mehmet’e bırakarak dinlenmeye çekildi.

Varna Savaşı (1444)

Osmanlı tahtına henüz 12 yaşındaki bir çocuğun geçmesinden cesaret bulan Avrupalılar, 10 yıl geçerli olması gereken Edirne-Segedin Antlaşması’nı bozarak tekrar Osmanlıya karşı birlik oldular. Bu tehlike nedeniyle 2. Murat tahta tekrar çıkarak ordunun başına geçti ve Haçlı ordusunu yenilgiye uğrattı, Macar kralı Hünyadi Yanoş kaçtı.  Varna Savaşı’nın sonucunda;

 • Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki egemenliği kuvvetlendi
 • Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
 • Yunanistan ve Bulgaristan üzerindeki hakimiyet güçlendirildi.

2. Kosova Savaşı (1448)

Hem Varna Savaşı yenilgisinin intikamını almak hem de Türkleri Balkanlardan atmak amacıyla Macar Kralı Hünyadi Yanoş’un liderliğinde Osmanlı Devleti’ne karşı yeni bir Haçlı ordusu kuruldu. Ancak Haçlılar yine Osmanlı Devleti karşısında ağır bir yenilgiye uğradı. Osmanlı tarihinde dönüm noktası niteliğindeki zaferlerden biri olan II. Kosova zaferi sonucunda;

 • Balkanlar kesin olarak Türk yurdu oldu.
 • Haçlılar savunmaya, Osmanlılar taarruza geçti (1683 II. Viyana Kuşatmasına kadar bu durum devam etti)
 • Balkanlarda, Osmanlı Devleti’nin karşısında bir güç kalmadı ve bu da Osmanlı hakimiyetinin genişlemesini sağladı.
Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?