Antik Mısır Tanrı ve Tanrıçaları, Antik Mısır’da Tapınaklar

Antik Mısır Tanrı ve Tanrıçaları

Antik Mısır Tanrı ve Tanrıçaları hangileridir ve özellikleri nelerdir? Antik dönemde çok tanrılı bir inanç sistemine sahip olan Mısırlılarda din, günlük hayatın çok önemli bir parçası durumundaydı. Birçok tanrı ve tanrıçaya inanırlardı ve tanrı ve tanrıçalar genellikle aslan ve şahin gibi hayvan biçimlerinde tasvir edilirdi.

Antik Mısır’da ölümden sonraki yaşam inancı vardı. Bu nedenle ölülerini mumyalarlardı. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için Antik Mısır’da Mumyalama ile ilgili içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Antik Mısır Tanrı ve Tanrıçaları

Eski Mısırlıların yaklaşık 2 bin tanrısı vardı. Hemen hemen her şeyin bir tanrısı olduğuna ve hayatın dengede tutulabilmesi için onlara tapınılması gerektiğine inanırlardı. Burada en önemli tanrı ve tanrıçalara değineceğiz.

Ra

Antik Mısır’da en önemli tanrıdır. Güneş tanrısı Ra; şahin başlı ve güneş kursu olan bir başörtüsü olan bir adam şeklinde tasvir edilmiştir. Ra, tüm yaşamı yaratan, tanrıların hükümdarıdır. Ayrıca Ra, başka bir tanrı olan Amun ile birleştirilmiş ve Amun-Ra adında daha güçlü bir tanrı ortaya çıkmıştır.

Mısır Tanrısı Amun Ra Hiyeroglifi
Mısır Tanrısı Amun Ra Hiyeroglifi

İsis

Ana tanrıçadır. Yardımsever bir tanrıça olan İsis’in ihtiyacı olan herkese yardım edeceğine ve koruyacağına inanılırdı. İsis, başörtüsü olan bir kadın şeklinde tasvir edilmiştir.

Osiris

Ölülerin tanrısı ve yeraltı dünyasının hükümdarıdır. İsis’in kocasıdır. Tüylü bir başörtüsü ile mumyalanmış bir adam şeklinde tasvir edilmiştir.

Horus

Gökyüzü tanrısıdır. Tanrıça İsis ile tanrı Osiris’in oğludur. Şahin kafalı bir adam şeklinde tasvir edilen Horus’un, Mısır hükümdarları firavunun yeryüzünde vücut bulmuş hali olduğuna inanılırdı. Bu açıdan bakıldığında firavunlar siyasi lider olmalarının yanı sıra aynı zamanda dini liderdi, başka bir deyişle başrahipti.

Troth

Bilgi ve ay tanrısıdır. Mısırlıları yazı, tıp ve matematik alanlarında kutsadığına inanılırdı. Aynak kuşu kafalı bir adam şeklinde tasvir edilmiştir.

Diğer Mısır Tanrı ve Tanrıçaları

Bunlar dışında başlıca Mısır tanrı ve tanrıçaları şöyledir;

Anhur: Savaş tanrısı

Geb: Toprak tanrısı

Khonsu: Ay tanrısı

Neper: Tahıl tanrısı

Hathor: Gökyüzü, anelik, dans ve müzik tanrıçası

Heket: Kurbağa tanrıçası. Doğum sırasında kadınları koruduğuna inanılır.

Imentet: Ölüm sonrası yaşam tanrıçası

Maat: Gerçek ve adalet tanrıçası

Nepit: Tahıl tanrıçası

Nut: Gökyüzü tanrıçası

Renenutet: Tarım tanrıçası

Tefnut: Nem tanrıçasıdır. Yağmuru ve suyu kontrol eder.

Bes: Bir cüce şeklinde tasvir edilen Bes, anne ve bebekleri korumakla görevli tanrıdır.

Anubis: yüzü köpek şeklinde tasvir edilmiştir. Ölülerin tanrısıdır. Ölen kişileri öbür dünyada koruduğuna inanılırdı.

Sobek: Su yolları tanrısı Sobek’in Mısır halkını koruduğuna inanılırdı. Eski Mısırlılar tanrı Sobek’i onurlandırmak için tapınaklardaki havuzlarda timsahlar barındırırdı.

Hapi: Mavi renkte ve göbekli bir adam şeklinde tasvir edilmiştir. Hapi, Nil Nehri tanrısıydı.

Antik Mısır’da Tapınaklar

Mısır hükümdarları firavunlar, tanrıların onuruna büyük tapınaklar inşa ettirmişlerdir. Büyük heykellerin, bahçelerin, anıtların olduğu bu tapınakların yanı sıra kasabalarda da yerel tanrılar için tapınaklar inşa edilmiştir.

Tanrıların evleri olarak firavunlar tarafından inşa ettirilen tapınaklarda rahipler çeşitli ayinler gerçekleştirirdi.

Antik Mısır’da iki tip tapınak vardır: Cultus ve Morg tapınağı

Cultus tapınağı tanrılar için yapılırken Morg tapınakları ölmüş bir firavuna ibadet merkezi olarak yaptırılırdı.

Karnak Amun Tapınağı
Karnak Amun Tapınağı

Karnak Amun Tapınağı

Mısır’ın güneyindeki antik Thebes şehrinde yer alır. Antik Mısır’ın en büyük ve en çok ziyaret edilen tapınaklarından biri olan Karnak tapınağı MÖ 3200 yılında Firavun I. Senusret tarafından yaptırılmıştır. İnşası aralıklarla 3000 yıl boyunca devam etmiştir.

Karnak tapınağı tanrı Amun ile eşi Mut ve oğlu Khonsu için yapılmıştır. En ünlü bölümü olan Hipostil Salonu 134 büyük taş sütundan oluşur.

Luksor Tapınağı

Nil Nehri’nin doğu kıyısında yer alan bu tapınak da tanrı Amun, eşi Mut ve oğlu Khonsu için yapılmıştır. MÖ 1400’lerde inşa edilen tapınakta firavun II. Ramses’in büyük heykelleri, 25 metrelik dikilitaş yer alır.

Ebu Simbel Tapınağı

Mısır’ın güney sınırında yer alan Ebu Simbel tapınakları ilk başta Firavun II. Ramses tarafından kendisi ve Kraliçe Nefertiti için inşa edilen bir anıttı. MÖ 1264-MÖ 1244 yılları arasında inşa dilen tapınaklar Aswan Barajı nedeniyle sular altında kalmaması adına 1968 yılında tekrar yerleştirildi.

Edfu Tapınağı

Nil Nehri’nin batı kıyısında yer alan Edfu Tapınağı Ptolemaios Hanedanlığı döneminde MÖ 237-MÖ 57 yılları arasında inşa edilmiş olan bir tapınaktır. Şahin Tanrısı Horus adına yapılmıştır.

Hatshepsut Tapınağı
Hatshepsut Tapınağı

Hatshepsut Tapınağı

Firavun Hatshepsut tarafından MÖ 1470’lerde Güneş Tanrısı Amun-Ra’ya adına yaptırılmıştır. Mısır mimarasinide bir dönüm noktası olarak nitelendirilen bu tapınak benzersiz bir mimariye sahiptir.

Philae Tapınakları

Nil Nehri’ndeki adada inşa edilen birçok tapınaktan sadece bir tanesidir ve tanrıça İsis adına yaptırılmıştır.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?