Balkan Ülkeleri Hangileridir? Balkanlar Neresi? Balkanlar Hakkında Bilgi

Balkan Ülkeleri Hangileridir?

Balkan ülkeleri hangileridir ve nelerdir? Balkanlar neresidir? Bu içeriğimizde Balkan ülkelerinin hangileri olduğuna değinmekle birlikte Balkanlar’ın kısa tarihi, dini ve dili gibi spesifik özelliklerine de değiniyoruz.

Balkanlar denilen bölge Avrupa kıtasının güneydoğusu, Anadolu’nun kuzeybatısında yer alır. Balkanlar coğrafi bir bölge olmasının yanı sıra aynı zamanda kültürel bir bölge olarak kabul edilir. Balkan coğrafyası için Güneydoğu Avrupa tabiri de kullanılmaktadır.

Balkanlar ismi Bulgaristan’daki sıradağlardan gelir. Balkan sıradağları, bir süre sonra tüm bölgeyi tanımlamak için kullanılmaya başlamıştır.

Balkanlar kelimesinin kökeni belirsiz olsa da yaygın olarak Türkçe’den geldiği düşünülmektedir ve ormanlık sıradağlar anlamına gelir. Ayrıca Farsça’da “büyük yüksek ev” anlamına gelen “bala khana” kelimesinden türetildiği de düşünülür. Osmanlı Döneminde yoğun olarak kullanılan Balkanlar kelimesi ile Rumeli aynıdır. Osmanlı Devleti Rumeli kelimesini, Bizans İmparatorluğu’ndan ele geçirdiği toprakları tanımlamak için kullanmıştır.

Güneybatısında Adriyatik Denizi ve İyon Denizi, güneyinde Akdeniz, güneydoğusunda Ege Denizi, Marmara Denizi, doğusunda Karadeniz’in yer aldığı bir yarımadadır. Yüzölçümü 504.884 km2’dir.

Balkanlar Neresi
Balkanlar Neresi

Balkan Ülkeleri Hangileridir?

Balkanlarda toplamda 11 ülke ve ülke toprağı yer almaktadır. Buradaki her ülkenin topraklarının tamamı Balkan coğrafyası sınırları içinde değildir.

Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bosna-Hersek; topraklarının tamamı Balkanlar’da yer alan Balkan ülkeleridir.

Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, ve Macaristan’ın topraklarının bir kısmı Balkan sınırları dahilindedir. Türkiye topraklarının ise %3’ü Balkan sınırları içinde yer alır. Sırbistan topraklarının %72’si Balkan sınırları içindeyken; Hırvatistan topraklarının yarısından fazlası, Slovenya topraklarının %27’si, Macaristan’ın ise %6’sı Balkan sınırları içinde yer alır.

Balkan Ülkeleri ve Başkentleri

Balkan ülkeleri hem yüzölçümleri hem de nüfusları açısından bakıldığında küçük bir yapıya sahiptir. Nitekim Balkan coğrafyasındaki toplam nüfus 50 milyon kadardır.

BALKAN ÜLKESİNÜFUS*BAŞKENT
Bulgaristan7 milyonSofya
Yunanistan11 milyonAtina
Karadağ622 binPodgorica
Arnavutluk3 milyonTiran
Kosova2 milyonPriştine
Kuzey Makedonya2 milyonÜsküp
Bosna-Hersek3,5 milyonSaraybosna
Sırbistan5,5 milyonBelgrad
Hırvatistan2 milyonZagreb
Slovenya300 binLjubljana

*Rakamlar yuvarlanmıştır.

Balkan Ulkeleri
Balkan Ülkeleri Bayrakları

Balkanlar’ın Kısa Tarihi

Tarihi onbinlerce yıl öncesine kadar dayanan Balkanlar’da antik çağlarda Atina ve Sparta gibi Yunan şehir devletlerinin hüküm sürdüğü bilinmektedir. Büyük İskender’in en parlak dönemini yaşattığı Makedonya krallığı, döneminde Balkanların en büyük imparatorluğu konumuna gelmiştir.

MÖ 300’lerden itibaren ise Balkanlar’ın Roma egemenliği altına girdiğini görüyoruz. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla Balkan topraklarının küçük bir kısmı Batı Roma’nın, diğer kısmı Doğu Roma’nın hakimiyet alanına girmiş; Batı Roma’nın yıkılmasıyla da tüm Balkanlar 5. yy. itibarıyla Doğu Roma’nın yani Bizans İmparatorluğu’nun toprakları olmuştur.

Bizans döneminde Balkanlarda sayısız savaş, mücadele ve göç hareketleri gerçekleşmiştir. Hun, Bulgar, Peçenek, Kuman vs. gibi Türk toplulukları da Balkanlardaki hakimiyet için göç ve mücadele etmiştir. 14. yy.da Osmanlı Devleti’nin Çimpe Kalesi’ni alarak Rumeli’ye ilk adımını atmasının ardından Balkanlar’da Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti giderek yayılmış ve güçlenmiştir. Ancak 19. yy. itibarıyla Balkan topluluklarının gerçekleştirdiği milliyetçilik isyanları, Balkan topraklarının birer birer Osmanlı hakimiyetinden çıkmasına neden olmuş ve 20. yy.da Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki varlığı sona ermiştir. Dolayısıyla artık bu bölgede bağımsız Balkan devletleri kurulmuştur.

Balkanlar’da Hangi Diller Konuşulur?

Kültürel açıdan çeşitliliğin görüldüğü Balkanlar’da birçok farklı din ve milletten insanların yaşaması nedeniyle konuşulan diller de çeşitlidir. Konuşulan diller sadece o ülkenin sınırları içinde kalmaz. Örneğin Yunanca dili sadece Yunanistan’da değil Arnavutluk ve Romanya gibi diğer Balkan ülkelerinde de konuşulur. Bu yüzden dillere bir sınır çizmek doğru değildir.

Balkan ülkelerinde konuşulan diller şöyledir;

BALKAN ÜLKESİRESMİ DİLİKONUŞULAN DİLLER
YunanistanYunancaYunanca, Türkçe, Makedonca, Rumence, Pomakça, Ulahça, Ladino,
BulgaristanBulgarcaBulgarca, Türkçe, Rumence, Pomakça, Ladino
KaradağKaradağcaKaradağca, Türkçe, Sırpça, Arnavutça, Boşnakça, Hırvatça, Makedonca
ArnavutlukArnavutçaArnavutça, Yunanca, Rumence, Ulahça
KosovaArnavutça, SırpçaTürkçe, Sırpça, Arnavutça, Boşnakça, Rumence
MakedonyaMakedonca, ArnavutçaTürkçe, Bulgarca, Arnavutça, Sırpça, Borşnakça, Hırvatça, Makedonca, Rumence, Ulahça, Ladino
Bosna HersekBoşnakça, Sırpça, HırvatçaBoşnakça, Sırpça, Hırvatça, Makedonca, Ladino
SırbistanSırpçaSırpça, Bulgarca, Arnavutça, Boşnakça, Hırvatça, Makedonca, Rumence, Karadağca, Ladino
HırvatistanHırvatçaHırvatça, Sırpça, Boşnakça, İtalyanca, İstriotça
SlovenyaSlovenceSlovence, Boşnakça, İtalyanca

 

Balkan Ulkeleri Bayraklari
Türkiye Topraklarının %3’ü Balkanlar Sınırı İçindedir

Balkanlar’da Din

Balkanlar’da en çok Hristiyanlık ile İslam dini etkilidir. Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensup olanlar ise en kalabalık grubu oluşturur. 2. büyük grup ise Müslümanlardır. Balkan ülkelerindeki dini inançlar şöyledir

DİN

BALKAN MİLLETLERİ

Hristiyan (Ortodoks)Yunan, Sırp, Bulgar, Rumen, Makedon, Karadağlı*
Hristiyan (Katolik)Macar, Sloven, Hırvat*
MüslümanTürk, Arnavut, Boşnak, Kosovalı

*Arnavutların küçük bir kısmı Ortodoks ve Katolik kesimindendir.

Balkanlar dışında şu konular da ilginizi çekebilir;

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?