Destek ve Hareket Sistemi Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Destek ve Hareket Sistemi Nedir

Destek ve hareket sistemi nedir ve görevleri, işlevleri nelerdir? Adeta kusursuz bir makine gibi işleyen insan vücudunda destek ve hareket sistemi son derece önemlidir.

Destek ve Hareket Sistemi Nedir?

Destek ve hareket sistemi iskelet ve kaslardan meydana gelir. Kemik, eklem ve kaslar bir bütün olarak iskelet sistemini meydana getirir. Destek ve hareket sisteminde iki ana faktör iskelet ve kaslardır.

İskelet Sistemi ve Görevleri

İskelet sisteminin en temel görevi destektir. Omurga, vücudun üst kısmını destekler ve dik pozisyonda durmamızı, yürümemizi sağlar.

İkinci önemli görevi korumadır. İskeletin sert yapısı organlarımızı korur. Omurga ve kaburgaların oluşturduğu göğüs kafesi kalbimizi, akciğerlerimizi ve vücudumuzun üst kısmındaki diğer organlarımızı korur. Bunun dışında beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemini de korur. Kafatasımız beynimizi korur.

Üçüncüsü harekettir. İskelet, vücudumuzun hareket etmesini sağlamak için kaslarla birlikte çalışır. Birçok kas, iskelette en az iki kemiğe bağlıdır.

Destek ve Hareket Sistemi
Destek ve Hareket Sistemi

Kemikler

Bir bebek, vücudunda 300 kemikle dünyaya gelir. Büyüyüp geliştikçe bu kemiklerden bazıları birleşir ve bu sayı 206’ya düşer. İnsan vücudundaki kemikler; baş, gövde ve üyeler olmak üzere üç grupta incelenmektedir.

Baş iskeleti

Baş iskeletinde 8’i kafatası, 21’i yüzde olmak üzere toplamda 29 kemik bulunmaktadır.

Gövde iskeleti

Omurga, göğüs kafesi, omuz kemeri, kalça kemeri ve göğüs kemerinden oluşur. Gövde iskeletinde toplamda 57 kemik vardır ve bunların çoğunluğu omurga ve göğüs kafesindedir.

Üyeler iskeleti

Kollar ve bacaklardan oluşur ve toplamda 120 kemik vardır. Bu kemiklerin 60 tanesi kollarda, 60 tanesi ise bacaklardadır.

Kemik Türleri

Vücudumuzdaki kemikler de kendi içlerinde 3 gruba ayrılır

Uzun Kemikler: Kol, bacak ve parmak kemikleri

Kısa Kemikler: Omur, el-ayak bileği kemikleri

Yassı Kemikler: Kafatası, kaburga, kürek, leğen ve göğüs kemiği

Vücudumuzdaki en uzun ve en güçlü kemik uyluk kemiğidir. En küçük kemik ise kulağımızdaki üzengi kemiğidir.

Kıkırdak

Kemiklerin birleştiği noktalarda kıkırdak denilen koruyucu örtü vardır. Kıkırdaklar kemiklerin birbirine sürtünüp aşınmasını ve zarar görmesini engeller. Kıkırdaklar hem kemikleri koruyacak kadar sert, hem de esnektir. Birçok kemiğin ucunda , diz ve kalça gibi eklemlerde kıkırdak vardır.

Kemiklerimizin uzamasını sağlar.

Uzun kemiklerin, kaburgaların uç kısımlarında

Burun ucunda

Kulak kepçesinde

Omurların arasında yer alır.

Eklem

İki kemiğin birbirine bağlandığı nokta eklemlerimizdir ve hareket yeteneklerine göre gruplandırılırlar. Buna göre eklemler;

Oynar, Yarı oynar ve oynamaz eklemler olmak üzere 3 gruba ayrılır.

Oynar eklemler

Kol, bacak, el, ayak, uyluk ve kalça kemiği arasındaki eklemler oynar eklemlerdir.

Yarı oynar eklem

Omurlar arasındaki eklemlerdir ve hareket yeteneği kısıtlıdır.

Oynamaz eklem

Kafatası ve yüz eklemleridir. Hareket yeteneği yoktur.

Kaslar ve Görevleri

Kaslarımız, kemik ve eklemlerle birlikte iskelet sisteminin hareket etmesini sağlar. Yapı ve çalışma prensibine göre kaslar kendi içinde 3 gruba ayrılır.

Çizgili Kaslar (İskelet Kasları)

İstemli çalışan ve iskeletin her hareketini sağlayan çizgili kaslar hızlı kasılır ve çabuk yorulur. Kol ve bacak kasları çizgili kaslardandır.

Düz Kaslar (Beyaz Kaslar)

İç organların (kalp hariç) yapısında bulunan istemsiz kaslar yavaş kasılır ve yorulmaz. Mide ve ince bağırsak kasları düz kaslardandır.

Kalp Kası

Yapısı çizgili kasa, çalışma şekli düz kasa benzeyen kalp kası sadece kalpte bulunur. Hızlı çalışır ve yorulmaz.

Vücudumuzdaki;

en küçük kas kulağımızda

en büyük kas kalçamızda

en güçlü kas çenemizdedir.

Ayrıca bknz; Sindirim Sistemi Organları

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?