Sindirim Sistemi Organları Nelerdir? Sindirim Sistemi Nasıl Çalışır?

Sindirim Sistemi Organları

Sindirim sistemi organları nelerdir ve sindirim sistemi nasıl çalışır? Hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için doku ve organlarımızı oluşturan hücrelerin sağlıklı olması gerekir. Bunun için de enerjiye ihtiyaç duyarız ve bu enerji ihtiyacını da besinlerden elde edebiliriz. Ancak besinlerin vücudumuzda enerji kaynağına dönüşebilmesi için kana karışabilecek kadar küçük parçalara ayrılması gerekir. Buna da “sindirim” denir. Sindirimin gerçekleşmesini sağlayan yapı ve organlardan oluşan sistem de sindirim sistemidir.

Sindirim Sistemi Organları Nelerdir?

Sindirimin gerçekleşmesini sağlayan yapı ve organlar sırasıyla;

 1. Ağız
 2. Yutak
 3. Yemek borusu
 4. Mide
 5. İnce bağırsak
 6. Kalın bağırsak
 7. Anüs

Buna göre sindirim ağızda başlar ve anüste son bulur.

 • Ağız; ağzımızdaki diş, dil ve tükürük salgısı ile sindirim ilk olarak ağızda başlar
 • Yutak; yediğimiz besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar ve burada sindirim gerçekleşmez. Yutağın, yutkunduğumuz sırada soluk borusunu kapatarak besinlerin soluk borusuna kaçmasını önlemek gibi çok önemli bir işlevi vardır.
 • Yemek borusu; yutaktan aldığı besinleri mideye iletmekle görevlidir ve yemek borusunda sindirim gerçekleşmez. Bir insanın yemek borusu uzunluğu yaklaşık 25 cm. kadardır.
 • Mide; burada bulunan kasların hareketleri sayesinde yemek borusundan gelen besinler adeta bulamaç haline gelir. Mide özsuyu da bazı besinlerin sindiriminde görev alır.
 • İnce bağırsak; Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sindirimi burada tamamlanır.  Burada besinler artık kana geçecek kadar küçük parçalara ayrılmıştır. Sindirimi tamamlanan besinler artık kana karışmaya hazırdır. Bir ince bağırsağın uzunluğu ortalama 6-7 metredir.
 • Kalın bağırsak; besinlerden kalan vitamin ve minerallerin emilerek kana geçmesini sağlayan organdır.
 • Anüs; besinlerden geriye kalan atıklar anüs yardımıyla vücudumuzdan atılır.
Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi

Sindirime Yardımcı Organlar Nelerdir?

Sindirime yardımcı organlar;

 1. Karaciğer
 2. Pankreastır

Karaciğer

Safra salgısı yağların sindirimi için gereklidir. Karaciğer de safra salgısını üretmek suretiyle sindirime yardımcı olur. Karaciğerin üretmiş olduğu safra salgısı karaciğerin altındaki safra kesesinde toplandıktan sonra ince bağırsaktaki onikiparmak bağırsağına geçer. Burada yağların küçük parçalara ayrılmasını sağlayarak fiziksel sindirime yardım eder. Böylece ince bağırsaktaki kimyasal sindirim kolaylaşmış olur.

Pankreas

Burada üretilen pankreas öz suyu ince bağırsağa aktarılır ve böylece karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimi kolaylaşır.

Sindirim Çeşitleri Nelerdir?

Sindirim fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki çeşittir.

Fiziksel Sindirim

Besinlerin çiğneme ve kas hareketleri yardımıyla küçük parçalara ayrılması olayına fiziksel sindirim denir. Fiziksel sindirimde ağız, mide ve ince bağırsak doğrudan görevlidir. Dişlerimizle çiğneyip küçük parçalara ayırdığımız besinler midede daha da küçük parçalara ayrılır. İnce bağırsakta ise yağların fiziksel sindirimi gerçekleşir.

Kimyasal Sindirim

Besinlerin enzim denilen salgılar ve su yardımıyla daha küçük parçalara ayrılması kimyasal sindirimdir. Ağız; Tükürüğümüzde bulunan enzimler karbonhidratların kimyasal sindirimini gerçekleştirir.

Mide; Mide özsuyundaki enzimlerim proteinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir

İnce bağırsak; pankreas özsuyu karbonhidrat, yağ ve proteinlerin kimyasal sindiriminin tamamlanmasını sağlar.

AğızFiziksel ve kimyasal sindirim
YutakSindirim gerçekleşmez
Yemek borusuSindirim gerçekleşmez
MideFiziksel ve kimyasal sindirim
İnce bağırsakFiziksel ve kimyasal sindirim
Kalın bağırsakVitamini, mineral ve su emilimi

Ayrıca bknz; Destek ve Hareket Sistemi

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?