Dünyadaki Din Dağılımı; En Çok Hangi Dine İnanılıyor?

Dünyadaki Din Dağılımı

Dünyanın değişmez bir olgusu olan din ve inanç kavramı, günümüzde de önemini korumaya devam ediyor. Dünyada dört binden fazla din ve inanç vardır. Peki Dünyadaki din dağılımı tam olarak nasıl? En çok hangi dine inanılıyor? Tek tanrılı büyük dinler; başka bir deyişle semavi dinler olan Hristiyanlık, İslamiyet ve Yahudilik dinine inanan nüfusun sayısı dünyada gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Semavi Dinlere İnananların Sayısı Kaç?

İstatistiksel bilgilere göre 1945 yılından beri dünyada Hristiyanlık dinine inananların sayısı yaklaşık iki katına çıkarken, İslamiyet’e inananların sayısı üç katına çıkmıştır. Yahudilerin sayısı ise yaklaşık ¼ oranında artmış durumda.

Aynı şekilde Doğu dinleri ve animist inançlara mensup olanların sayısında da azalma görülmemekte. Çin’de ise yeni dinsel akımlar ortaya çıkmıştır. Mezhep dediğimiz bu akımlar özellikle 19. yy.da artmıştır. Aynı şekilde 19. yy.dan sonra din, herkesin kendi vicdanıyla ilgili bir gerçek olmaktan ziyade siyasallaştırılmaya başlamıştır.

Dünyada Kaç Hristiyan Var?

2022 yılı itibariyle dünya nüfusu 8 milyar. 8 milyarlık dünya nüfusu içinde Hristiyanların sayısı 2.5 milyar civarında. Bu rakam dünya nüfusunun %32’lik bölümü anlamına gelmektedir. Hristiyanlar arasında en fazla orana sahip olanlar ise Katolik mezhebine mensup olanlardır. Katolikler, Hristiyanların yarısından fazlasını oluşturmakta. Katoliklerden sonra Protestanlar, Lutherciler, Kalvenciler ve Ortodokslar gelir.

Dünyada Kaç Müslüman Var?

Hristiyanlıktan sonra dünyada en fazla orana sahip olan Müslümanlar’ın sayısı 2 milyar civarında. Bu sayı dünya nüfusunun  %25’ine tekabül ediyor. Müslüman nüfusun %85’lik bölümü sünni mezhebe mensup. 2 milyar Müslüman’ın 300-400 milyon kadarı Arap ülkelerinde, Yakındoğu ve Kuzey Afrika’daki Araplaştırılmış ülkelerde yaşıyor. Müslümanların önemli bölümü Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Malezya ve Endonezya’da yaşıyor. Buna karşılık 50 milyon kadar Müslüman Rusya’da, 40 milyon kadar Müslüman Çin’de, 100 milyondan fazla Müslüman ise Afrika’da yaşıyor.

Dünyada Kaç Yahudi (Musevi) Var?

Bu rakamlara karşılık dünyada Yahudiler’in sayısı fazla değil. Zira Yahudiler için din, milli bir unsur olarak kabul edilmekteydi. Dolayısıyla onlara göre sonradan Yahudi olunmaz, Yahudi doğulurdu. Bu nedenle Yahudiler’in dünyada sayısı 15 milyon civarında. Bu sayı dünya nüfus oranının sadece %0.02’lik kısmı. 15 milyon Yahudi’nin %41’i İsrail’de yaşarken %59’luk geri kalan bölümü ABD başta olmak üzere (New York dünyanın en büyük Yahudi kenti olarak bilinir) dünyanın çeşitli bölgelerinde azınlık olarak yaşıyor.

Dünyadaki Din Dağılımı
Dünyadaki Din Dağılımı

Diğer Dinlere İnananların Sayısı Kaç?

Üç semavi din dışında dünyada en fazla inananı olan dinler ise Uzakdoğu dinleridir. Bunlar içinde en kalabalık grup Hindular. Hindular’ın sayısı 1,1 milyar kadar. Bu da dünya nüfusunun %14’ünü oluşturur.

Budistlerin sayısı 500 milyon,

Sihizm, Şintoizm, Taoizm, Zerdüştlük inançlarına mensup insanların sayısı yaklaşık 60 milyon,

Geleneksel dinlere inananların sayısı ise 400 milyon kadar.

Hiçbir dine mensup olmayan insanlar ise 1.2 milyar ile Hristiyan ve Müslümanlar’dan sonra en kalabalık grup. Bu sayı dünya nüfusunun %15’i demektir.

Günümüzde Hristiyan ve Musevilerin yoğunlukta olduğu batı ülkelerinde dini uygulamalar artık zayıflamış ve ahlak ile din kavramları birbirinden yavaş yavaş ayrılmıştır. Üçüncü dünya ülkelerinde ise Hristiyanlık ya da  İslamiyet konusunda din, gücünü korumaya devam etmektedir.

Semavi dinler günümüzde de varlıklarını ve güçlerini korumaya devam ederken geleneksel dinler yok olmakla yüz yüze kalmıştır. ABD’li araştırma şirketi Pew; İslamiyet’in, dünyanın en hızlı büyüyen dini olduğunu ve 2070 yılına kadar dünyanın en büyük dini olacağını açıklamıştır.

Konuyu genel olarak özetlemek gerekirse; ABD’li araştırma şirketi Pew 2020 verilerine göre dünyadaki dinlere inanların sayıları:

8 milyarlık dünya nüfusu içinde

  • 2.5 milyar Hristiyan
  • 2 milyar Müslüman
  • 1,1 milyar Hindu
  • 500 milyon Budist
  • 400 milyon geleneksel dinlere mensup
  • 28 milyon Sihizm
  • 20 milyon Taoculuk
  • 15 milyon Yahudi
  • Herhangi bir dine inanmayanlar 1,2 milyar

Yani dünya nüfusunun  %85’inden fazlası inananlardan oluşurken, geri kalan bölümü hiçbir dine mensup olmayan ya da tanrıtanımazlardan oluşmaktadır.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?