Güney Kore Eğitim Sistemi Hakkında Bilgi, Güney Kore’de Eğitim

Güney Kore Eğitim Sistemi

Güney Kore eğitim sistemi nasıldır ve özellikleri nelerdir? OECD 493 eğitim ortalamasına karşılık Güney Kore’nin bu alandaki ortalaması 519’dur ve dünyada dokuzuncu sırada yerini almıştır. Okuma-yazma, matematik ve fen bilimlerinde Güney Kore en iyi OECD ülkeleri arasındadır. Dünyanın en yüksek eğitimli iş gücüne sahip ülkelerden biridir.

Güney Kore Eğitim Sistemi

Pek çok ülkede olduğu gibi Güney Kore eğitim sisteminde devlet okullarının yanı sıra özel okullar da bulunmaktadır. Özel okullar da devletten belli miktarlarda fon alırlar.

Güney Kore’de “eğitim ateşi” tabiri vardır. Bu tabir, Güney Korelilerin eğitime verdikleri önemi belirtmek açısından önemlidir. Yüksek öğrenime inanılmaz derecede önem verirler. Hayatın temel amaçlarından biri olarak görülür. Güney Kore toplumunda sosyoekonomik açıdan iyi bir konuma gelmenin öncelikli şartı eğitimde başarıdır. Aynı zamanda aileler için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Hatta çocuklarının üniversiteye girip yüksek öğrenim görmesi Güney Koreli aileler için bir onur meselesidir. Ancak bu durum gençler üzerinde aileleri başta olmak üzere öğretmenlerinin ve toplumun baskısını da ciddi oranda hissettirmektedir.

Yüksek öğrenim görmemiş olmak bir genç için gelecek umutlarının yok olması, iyi bir evlilik yapma beklentisinin azalması, sosyal ön yargılar, ikinci sınıf vatandaş muamelesi, düşük bir sosyo ekonomik statü anlamına gelmektedir. Bu da Güney Kore’de 15-19 yaş arası gençlerin yüksek intihar oranının sebeplerini açıklıyor.

Güney Kore’de üniversite eğitimi resmiyette zorunlu olmasa da tüm bu saydığımız faktörlerden dolayı üniversite okumamak anormal bir durum olarak kabul edilir. 2014 yılı verilerine göre Güney Kore’de 15-19 yaş arası gençlerin sadece %1.7’si üniversiteye gitmemiştir. Üniversiteden mezun olan gençlerin sayısının çok yüksek olmasına karşılık istihdam oranının düşük kalması ülkede üniversite mezunu genç işsizlerin sayısının da çok olmasına yol açıyor.

Ancak üniversiteye girmek yeterli değildir. Güney Kore’de “SKY” olarak adlandırılan, ülkenin en prestijli üniversitelerine girmek için de gençler birbiriyle yarış halindedir. Bu üniversiteler; Seul, Kore ve Yonsei Üniversitesidir.

Güney Kore eğitim sistemi öğretmen merkezlidir, öğrenciler genellikle soru sormaz ve ezbere yönelir. Bu da öğrencilerin aktif ve yaratıcı olmalarını engeller.

Güney Kore eğitim sisteminde en fazla önem verilen noktalardan biri İngilizce eğitimidir. İngilizce eğitimi anaokulundan başlar ve tüm eğitim hayatı boyunca öğrencilerin İngilizceyi etkili bir şekilde konuşması ve anlaması yönünde eğitim verilir.

Güney Kore Eğitim Sistemi
Güney Kore Eğitim Sistemi

Güney Kore Eğitim Tarihi

Devlet, eğitime fazlasıyla önem vermiş ve bunun için ciddi bir kaynak ayırmıştır. Örneğin 1975’te eğitime ayrılan bütçe GSMH2nin %2,2’si; hükümet harcamalarının %14’üne denk gelmekteydi. 1986’da bu oran daha da arttı ve eğitime ayrılan bütçe GSMH’nin %4.5’ine, hükümet bütçe tahsisinin %27.3’üne denk geliyordu.

Güney Kore ulusal eğitim programlarının başarısı otoritelerce takdir edilmektedir. Zira 1945’te Güney Kore okur-yazar oranı %22 iken 1980’lerin sonunda bu oran %93’lere çıkmıştı. O dönem sadece ilkokul zorunlu eğitim kapsamındaydı ancak buna rağmen orta dereceli okullara devam eden çocukların oranı sanayileşmiş ülkelerinkine eş değer durumdaydı .

1980’lerden itibaren “eğitim ateşi” ile birlikte demokratikleşme ve ekonomik refah dönemi görülür. Eğitim sisteminde büyük revizyonlar yapıldı. Tek tip müfredattan uzaklaşıldı ve özellikle matematik ve bilimde uluslar arası standartlara ulaşıldı.

1980’de Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir dizi reform, eğitim sisteminin daha adil hale gelmesini, yüksek öğrenim fırsatlarının arttırılmasını sağladı.

Güney Kore Anaokulu Eğitimi

Özel anaokulu sayısı oldukça fazladır. 1-7 yaş arası çocukların eğitim gördüğü anaokullarında İngilizce eğitimine önem verilir. Hatta bazı anaokulları dersleri doğrudan İngilizce verir. İngilizce dışında Çince eğitimi de verilir. Toplama-çıkarma gibi temel matematik işlemleri, okuma-yazma öğretilir.Bunun dışında şarkılar, danslar, beslenme konusunda eğitim verilir.

Güney Kore’de İlköğretim

İlköğretim 6 senedir ve 7-12 yaş arasıdır. 1. ve 2. Sınıfta okutulan dersler arasında Korece başta olmak üzere, matematik, disiplinli yaşam, keyifli yaşam, beden eğitimi vardır.

3. ve 6. Sınıf arasında Korece ve İngilizce, ahlaki eğitim, sosyal çalışmalar, matematik, bilim, sanat, müzik ve beden eğitimi gibi dersler okutulur.

Güney Kore’de Orta Öğretim

Koreli öğrencilerin %98’i orta öğretim diploması almaktadır. Genel ve akademik liselere giriş, meslek liselerine girişten daha fazladır. Orta öğrenime giriş için yeterlilik sınavına girerler. Yüksek puan alan öğrenciler nitelikli okullara girerler.

Ortaokul

Ortaokul 7,8 ve 9. Sınıfları kapsar ve zorunludur. 13-15 yaş arası çocuklar bu kademeye devam eder. Ortaokulda günde 7 ders saati vardır. Genel olarak okutulan dersler Korece, Cebir, Geometri, İngilizce, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, müzik, sanat, beden eğitimi, tarih, ahlak, ev ekonomisi, ikinci yabancı dil, teknolojidir.

Ders süreleri ise 45 dk.dır. Sabah ilk dersten önce bir blok ders saati vardır. Genellikle 30 dakikalık bu blok ders saati bir nevi etüt saatidir. Okul günleri pazartesiden cumaya olsa da 2012 yılına kadar cumartesi günleri yarım gün kulüp etkinlikleri yapılırdı. Ancak bir çok okulda cumartesi günleri –velilerin de talepleri ile- kulüp etkinlikleri vakit kaybı olarak görüldüğü için müfredat dersleri verilirdi. Resmiyette olmasa da bir çok okul cumartesi derslerine devam etmektedir. Tabi yine velilerin talepleri doğrultusunda.

1969 yılında ortaokul öğrencilerine yönelik giriş sınavları kaldırıldı. Bunun yerine aynı ilçedeki ilkokul öğrencileri bir çeşit kura sistemiyle ortaokullara gönderildi.

Ortaokul öğrencilerinin neredeyse tamamı “hagwon” denilen dershanelere gider. Güney Koreli aileler, çocuklarını bu dershanelere göndermek için bütçelerinin %20’sini ayırır. Bu alanda Güney Kore özel derslere en fazla para harcanan ülkelerin başında yer alır.

Lise

Lise eğitimi 3 yıldır ve zorunlu değildir. Ancak liseyi bitirme oranı %97’dir. Zorunlu olmamasına rağmen bu oran oldukça yüksek bir orandır. Artık daha yoğun bir çalışma dönemine girmişlerdir ve günlerinin çok büyük bir bölümünü ders çalışarak rekabete hazırlanmakla geçirirler.

Lise öğrencileri sabah 5’te uyanır, öğleden sonra 4’e kadar okuldadırlar. Ancak 4’te okuldaki dersleri bittiğinde evlerine gitmek yerine genellikle kütüphaneye giderek ders çalışırlar. Buna “yaja” denir. “Yaja”; akşam kendi kendine çalışmak anlamına gelir. Bir çok okulda ücretli akşam yemeği verilir. Bu yüzden öğrenciler akşam yemeklerini de okulda yerler ve ders çalışmaya devam ederler. Yani yemek için evlerine gitmelerine gerek yoktur. “Yaja” gece 11-12’de biter ve evlerine giderler. Hafta sonlarında da ders çalışmaya ara vermezler.

Güney Kore’de şöyle derler;

-“Her gece üç saat uyursanız en iyi üç üniversiteden birine girebilirsiniz.”

-“Her gece dört saat uyursanız başka bir üniversiteye gidebilirsiniz.”

-“Her gece beş saat ve daha fazla uyursanız (özellikle lise son sınıf öğrencileri) hiçbir üniversiteye giremezsiniz.”

Bu nedenle Güney Kore lise son sınıf öğrencilerinin üniversite giriş sınavına girene kadar ders çalışmaları gerektiğinden herhangi bir etkinliğe ayıracak boş vakitleri yoktur!

Güney Kore’de Fen lisesi, Yabancı Dil Lisesi, Uluslar arası ve sanatta uzmanlık liseleri gibi “özel amaçlı” liseler de vardır. Ayrıca üstün yetenekli öğrenciler için de liseler vardır. Bu liselerin öğrenim ücretleri yıllık ortalama 6-8 bin dolar civarıdır. “Özel amaçlı” liseler arasında CheongShim Uluslar arası Akademisi, Hankuk Yabancı Çalışmalar Akademisi, Kore Minjok Liderlik Akademisi, Hana Akademisi, hem en pahalı hem de en başarılı liselerdir ve öğrencilerinin yarıdan fazlasını SKY üniversitelerine gönderirler. Standart devlet liselerinde bu oran oldukça düşük kalır.

Meslek Liseleri

Öğrencilerin %20’si meslek liselerine gider. Meslek liselerinde Korece, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler gibi akademik dersler dışında tarım, teknoloji, sanayi, ticaret, ev ekonomisi, balıkçılık gibi mesleki dersler verilir.

Güney Kore’de Yüksek Öğretim

Yüksek öğrenimde süresi 4-6 yıl arası değişen üniversite ve kolejler vardır. Özel üniversitelerin oranı toplam yükseköğretim kurumlarının %87,3’ünü oluşturur.

En büyük hedef bir üniversiteye girmektir. Bu nedenle üniversiteye giriş için şiddetli bir rekabet ortamı vardır. Öncelikli hedef daha önce de sözünü ettiğimiz “SKY” olarak adlandırılan en prestijli üç üniversiteden birine girmektir. (Seul Ulusal Üniversitesi, Kore Üniversitesi, Yonsei Üniversitesi)

Üniversiteye girişte, üniversite giriş sınavından alınan puanın %60’ı, lise notlarının %40’ı etkilidir. Üniversiteler ayrıca öğrenci kabulü için deneyim, müfredat dışı etkinlikler, tavsiye mektupları, okul ödülleri ve portföyler gibi kriterleri de dikkate alır.

Ayrıca bknz;

Güney Kore Yemek Kültürü

Güney Kore Ekonomisi

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?