Güney Kore Ekonomisi Hakkında Bilgi; Han Nehri Mucizesi

Güney Kore Ekonomisi

Güney Kore ekonomisi nasıldır ve Güney Kore ekonomisinin özellikleri nelerdir? Dünya ekonomisinde önemli bir konuma sahip olan Güney Kore ekonomisine detaylıca bakalım;

Güney Kore Ekonomisi

1950 yılında Kuzey Kore ile yapılan Kore Savaşı sonrası, bir süre boyunca dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Güney Kore, günümüzde hatrı sayılır bir ekonomik güce sahiptir. Daha açık bir ifadeyle Güney Kore bugün dünyanın en büyük 11. ekonomisidir. Asya kıtasında ise dördüncü büyük ekonomi durumundadır.

Hızlı ekonomik gelişme anlamında Güney Kore için, Tayvan, Hong Kong ve Singapur ile birlikte “Asya Kaplanları” ifadesi kullanılır.

Güney Kore Ekonomisinin Özellikleri

Ülkede karma ekonomi modeli uygulanır. Küresel çok uluslu şirketler (Chebol) olan aile konglomeratları ülke ekonomisinde hakim durumdadır. (Konglomerat: Birden fazla ya da farklı iş kollarında ticaret yapan kuruluşlar). Chebol’a en iyi örnekler arasında Samsung, Hyundai ve LG sayılabilir)

Güney Kore ekonomisi için dönüm noktası ise Han Nehri Mucizesi’dir.

Han Nehri Muzicesi Nedir?

1950-1953 yılları arasında yapılan Kore Savaşı, ülkenin ekonomisi son derece olumsuz etkilemişti. Savaştan sonraki yıllarda hızlı bir ekonomik büyüme ile gelişmekte olan bir ülkeden gelişmiş bir ülkeye dönüştüğü döneme Han Nehri Mucizesi denir.

20.yüzyılın ikinci yarısı itibarıyla Güney Kore’de sanayileşme hızlandı ve ihracata dayalı büyüme gerçekleşti. Yeni teknolojiler ve eğitimin de gelişmesiyle birlikte ekonomi kalkındı. Samsung, LG ve Hyundai gibi şirketler dünyanın en önemli markaları haline geldi.

Topraklarının doğal kaynaklar yönünden verimsiz olması ve aşırı bir nüfusa sahip olmasına rağmen ihracata yönelik bir politika benimseyerek ekonomisine kaynak oluşturmayı başardı. Nitekim Güney Kore, 2014 yılında dünyanın en büyük 7. İhracatçı ülkesi oldu. Ayrıca 2015 BİT Gelişme Endeksi ve 2015 Bloomberg Yenilik Endeksi’nde dünyada 1 numara oldu. Dünya Bankası başta olmak üzere finansal örgütler tarafından Güney Kore ekonomisi dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olarak nitelemektedir. Bunda en önemli faktörlerin başında teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı gelmektedir.

1980 yılında ülkenin GSYİH’si 2300 dolardı. Bu rakam 2010 yılında 30 bin dolara çıktı. Günümüzde Güney Kore gelişmiş bir pazara sahip gelişmiş bir ülke konumundadır.

Güney Kore Ekonomisi Nasıl Gelişti?

Kore Savaşı’nın yıkıcı etkilerden bir an önce kurtulmayı hedefleyen Güney Kore, üretime ve sanayi işkolunun büyümesine odaklandı. Sanayiciler, hem iç teşviklerden hem dış yardımlardan faydalanarak modern teknolojilerle birlikte emtia üretimini arttırdı. Gelişen sanayi ile birlikte milyonlarca işçi kentsel üretim merkezilerine akın etti.

Güney Kore gayri safi yurt içi hasıla ortalaması;

1962’de 2.7 milyar dolar

1989’da 230 milyar dolar

2066’da trilyon dolar oldu.

Bu oranlarda en önemli pay elbette imalat sanayisine aitti.

Güney Kore hükümeti ekonomik büyüme sürecinde ihracata dayalı sanayileşmeyi destekledi. Rekabet gücünün arttırılabilmesi için şirketleri yeni teknolojiler ve verimlilik konusunda teşvik etti. Şirketlere yatırım desteği sağlandı. Diğer yandan tasarruf sıkıntısına önlem olarak yabancı sermayenin girişi de büyük oranda teşvik edildi. Tüm bunlar Güney Kore’yi ihracatta ve buna paralel olarak gelir artışında büyüyen bir ekonomi yaptı.

90’lı yılların sonlarında yaşanan ekonomik kriz, hükümetin merkezi planlı yatırım modelinden piyasa odaklı yatırım modeline geçmesiyle atlatıldı ve 2000 yılı itibarıyla güçlü bir büyüme ile yoluna devam etti. Bu büyüme 2002 yılında yavaşlasa da özellikle cep telefonları gibi dış satım ürünleri sayesinde tekrar büyüme yoluna girildi.

Güney Kore Ekonomisinde Önemli Faktörler

Güney Kore ekonomisi sanayileşme ve üretim odaklı yapısı sayesinde hızlı bir büyüme göstererek dünyanın önemli ekonomileri arasına girmeyi başaran bir ülkedir. Ekonominin gelişmesinde en önemli üretim kolları arasında gemi yapımı, otomotiv ve inşaat sayılabilir.

Gemi Yapımı

Güney Kore’nin en önemli sanayilerinden biri gemi yapımıdır. Ülkenin en önemli gemi yapımcısı şirketleri Hyundai ve Samsung’dur. Güney Kore 2008 yılı itibarıyla dünyanın en büyük gemi yapımcısı olmayı başardı.

Otomotiv

Güney Kore günümüzde dünyanın en büyük otomobil üreticilerinin başında gelir. Ülkenin en büyük otomobil üreticisi Hyundai Kia Otomotiv Grubudur.

İnşaat

Diğer önemli ihracat endüstrisi de inşaat sektörüdür. En büyük inşaat şirketlerinin başında Samsung gelir. Bu şirket Petronas İkiz Kuleleri ve Burj Khalifa gibi dünyanın en yüksek gökdelenlerini inşa etmiştir.

Sonuç olarak;

1950-1953 Kore Savaşı’ndan büyük bir darbe alan Güney Kore ekonomisi, sanayi ve ihracat odaklı bir politikayla sonraki yıllar içinde olağanüstü bir büyüme göstererek dünyanın sayılı ekonomileri arasına girmeyi başarmıştır. Zaman içinde her ne kadar ekonomik dalgalanmalar ve krizler yaşanmış olsa da bu durum Güney Kore ekonomisinin büyümesini durduramamış; gelişmekte olan ülke statüsünden gelişmiş ülke statüsüne çıkmasını engelleyememiştir.

Ayrıca bknz;

Güney Kore Yemek Kültürü

Güney Kore Eğitim Sistemi

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?