İnsanların Yaptığı İlk Aletler Nelerdir? İlk Araç Gereçler Hakkında Bilgi

İnsanların Yaptığı İlk Aletler

İnsanların yaptığı ilk aletler nelerdir? İnsanlar hangi amaçla hangi aletleri nasıl yapmışlardır? Bu soruların cevabını bulmak için tarih öncesi çağlarda insanoğlunun yaşam tarzını bilmek gerekiyor. Başlangıçta tamamen doğaya bağımlı olan insanoğlu, hayatını devam ettirebilmek için doğrudan doğanın nimetlerinden faydalanmaya çalıştı. Yemek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için avcılık ve toplayıcılık yaparak karnını doyurdu; doğal kaya oyuklarına girerek buralarda barındı. Ancak günlük bazı işlerini yapmak için duydukları ihtiyaç onları bazı aletler yapmaya yöneltti.

İnsanların Yaptığı İlk Aletler
İnsanların Yaptığı İlk Aletler

İnsanların Yaptığı İlk Aletler Nelerdir?

İnsanoğlunun yaptığı ilk aletler elbette ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda onların zekasını ortaya koyması açısından da önemlidir. Zaman içinde insanoğlu tamamen tüketime yönelik bir yaşam tarzından çıkıp yavaş yavaş çevresine hükmetmeye, doğayla daha rahat başa çıkmayı öğrenmeye başlamıştır.
Peki nedir insanoğlunun yaptığı ilk aletler ve bu aletleri hangi maddeden, ne için yapmışlardır?

İlk araç gereçleri yapmalarının en büyük sebeplerinden biri avcılıkta kullanmaktır. Alet yapımında kullandıkları ilk madde ise taştır. İlk taş aletlerin yapımı 2 milyon yıl öncesine kadar dayanmaktadır. İnsanoğlunun en ilkel ve en uzun dönemi olan Kabataş (Paleolitik) devrinden yontma taş (Mezolitik) devrine geçiş de bu faaliyetlerle birlikte gerçekleşir. Taş dışında araç gereç yapımında  kemik ve boynuz kullanmışlardır. Özellikle geyik boynuzu ve fildişi gibi malzemeler, alet yapımında önemlidir. Ayrıca doğada bulabildikleri ağaç, dallar, deri gibi her malzemeyi değerlendirdikleri tahmin edilmektedir.
Hem dayanıklı hem nispeten kolay şekil alması ve aynı zamanda doğada bolca bulunması nedeniyle insanoğlu taşı alet yapımında bolca kullanmıştır. Taşın (çakıltaşı) her iki yanı ya da tek bir yüzünü yontup sivrilterek şekil vermişlerdir. Taşları hemen hemen aynı biçimde yontmuşlar ancak bir çok farklı amaç için kullanmışlardır.

İlk yaptıkları araç ve gereçler sadece kendilerini savunma amaçlı değildir. Mızrak ucu, balta, sopa dışında süs eşyası da yaptıkları bilinmektedir. Kemikten yaptıkları en önemli araçlardan biri ise dikiş iğnesidir. Yaptıkları delikli sopaların ise tam olarak ne amaçla kullanıldığı bilinmemektedir.

Zaman ilerledikçe insanoğlu doğada buldukları malzemeleri daha ustalıkla kullanmaya başlamış ve hem kullandıkları malzemeler hem de yaptıkları aletler çeşitlilik kazanmıştır.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?