İlk İnsanların Yaşamı; İlk İnsanların Hayat Tarzı Nasıldı?

İlk İnsanların Yaşamı

İlk insanların yaşamı hakkında bilgiler başta arkeoloji olmak üzere antropoloji ve genetik gibi bilim dalları aracılığıyla elde edilmektedir. Bu bilim dallarının yardımıyla yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular insanlık tarihinin yaklaşık 5 milyon yıl öncesine kadar dayandığını göstermektedir.

İlk İnsanların Yaşamı

Bir çok bilinmezlikle birlikte yapılan araştırmalar sonucu tarih öncesi çağlarda yaşayan insan topluluklarının yaşam tarzlarıyla ilgili önemli bilgiler elde edilmiş ve edilmeye devam etmektedir. Kronolojik açıdan modern insanlık tarihi Paleolitik Çağ (Eski Taş Devri), Mezolitik Çağ (Orta Taş/Yontma Taş Devri) ve Neolitik Çağ (Yeni Taş/Cilalı Taş Devri) olmak üzere üç dönemde incelenmektedir.

İnsanoğlunun yemek, içmek, barınmak, uyumak gibi temel ihtiyaçlarını karşılama gereği onların zaman içinde medeniyet yolunda ilerlemesini sağlamış; ihtiyaçları doğrultusunda üretmeye, yeni şeyler keşfetmeye; hayvan yetiştirmeye, tarım yapmaya, dolayısıyla yerleşik hayata geçerek köyler, ardından şehirler ve imparatorluklar kurmaya başlamışlardır.

İlk İnsanlar Nerede Yaşarlardı?

Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarının her birinin ilk insanların yaşam bölgeleri olduğu bilinmekle birlikte ilk medeniyetlerin Mezopotamya, Mısır ve Çin gibi bölgelerde geliştiği bilinmektedir. Özellikle iklim şartlarının çok sert olduğu Buzul Devrinde mağaralarda yaşamlarını sürdürmüşler; iklimin ılımanlaşmasıyla birlikte su kenarlarına yerleşmeye başlamışlardır. Su kaynaklarına yakınlık insanoğlunun yaşamı için her zaman önemini koruduğundan, bulundukları coğrafyada nehir gibi su kaynaklarına yakın yerlerde yaşamayı tercih etmişlerdir. Nil Nehri ve İndus Nehri gibi…

Magara Resimleri
Mağara Duvarlarına Çizilen Resimler

Mağara Resimlerini Ne Zaman Yaptılar?

Mağaralarda tarih öncesi devirlerde yaşayan insanlar tarafından yapılan pek çok süsleme ya da resim bulunmuştur. Bu mağara resimlerinin tarihi MÖ 25.000 yıl öncesine kadar uzanır. Mağara duvarlarına resim yapmak için doğal pigmentler kullanan ilk insanlar bu resimlerinde genellikle av manzaralarını yansıtmışlardır.

Dini İnançları Var mıydı?

Yakın bir tarihe kadar ilk insanların yerleşik yaşama geçtikten sonra dini inançlar geliştirdikleri düşünülüyordu ancak Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe bu konuda bilinem tarihi gerçekleri değiştirdi. Zira Göbeklitepe Neolitik dönemden kalma, insanlık tarihinde bilinen ilk tapınak, ilk ibadet merkezidir. İnsanoğlu henüz tarım yapmaya ve yerleşik yaşama geçmeden önce Göbeklitepe’yi inşa etmiştir. Göbeklitepe’nin tarihi 12 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Yani insanoğlu henüz yerleşik yaşama geçmeden önce dini inançları doğrultuusunda ibadetlerini yapmak ve tanrılarına tapınmak amacıyla Göbeklitepe’yi inşa etmişlerdi. Ayrıca çok tanrılı bir inanç sistemi hakim durumdaydı.

İlk İnsanlar Ne Yiyordu?

Beş yüz bin yıl kadar önce insanoğlu ateşi bularak yemeklerini pişirmeye başladı. Üretimin olmadığı ve sadece tüketime yönelik bir toplum düzeninin hakim olduğu Neolitik dönem öncesine kadar avcılık ve toplayıcılık yaparak hayatlarını devam ettirmişlerdi. Avladıkları hayvanları ve doğadan topladıkları meyve ve sebzeleri yerlerdi. palmiyeler onlar için çok önemliydi. palmiyelerin meyvesini yer, gövdesinden kereste yaparlardı. yapraklarını ise evlerin çatılarını kapatmak için kullanırlar, ağacın çeşitli bölümlerini ip ve sandal yapmak için de kullanırlardı.

Neolitik dönemde, MÖ 10.000’lerde tarım yapmayı öğrenen insanoğlu artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye geldi ve üretmeye başladılar. Yerleşik yaşama geçerek toprakları ekip biçtiler; yiyecek ihtiyaçlarını karşıladılar ve böylece tarım sayesinde tamamen doğaya bağımlı olmaktan kurtuldular.

İlk İnsanlar Ne Avlardı?

Taş devrinde insanlar karınlarını doyurabilmek için toplayıcılık yapmanın yanı sıra yabani hayvanları da avlarlardı. Bu hayvan türlerinden biri de mamut denilen fil familyasından olan hayvanlardı. Avladıkları mamutun hiçbir parçasını ziyan etmezlerdi. Bir mamutun eti bir çok insanı haftalarca doyurmaya yeterdi. Kürkünden ise çadır ve elbise yaparlardı. Geriye kalan kemik ve dişler de genelde barınak ve çeşitli araç gereç yapımında kullanılırdı. Tavşan, domuz, geyik, gergedan, avladıkları diğer hayvanlar arasında sayılabilir.

Mamut
Mamut

Hangi Tarım Ürünlerini Yetiştirirlerdi?

İlk çiftçiler yabani buğday ve arpa ekerlerdi. Tohumları taşlar arasına ekerler, unu suyla karıştırıp ekmek yaparlardı. Zamanla darı, pirinç, mısır, ayçiçeği, fasulye ve patates yetiştirmeye başladılar.

Hayvan Besliyorlar mıydı?

MÖ 10.000 yıl önce insanlar kurtları evcilleştirmeyi başarmıştı. Yani kurtlar, ilk evcil köpeklerdi. Onların önemi çiftlik hayatıyla birlikte arttı ve başlıca görevleri, sürüleri diğer tehlikeli hayvanlardan korumaktı. Çiftlik hayatına başlayan ilk insanlar zamanla koyun, keçi, inek ve domuzları çiftliklerine almaya başladılar.

Tekerleği kim icat etti?

Tekerleğin icadı insanoğlunun yaşamını kolaylaştıran en önemli icatlardan biridir. Tekerleği icat eden uygarlığın ise bir Mezopotamya uygarlığı olan Sümerler olduğu bilinmektedir.

Tarih öncesi çağlarda insanların yaptığı ilk araç gereçlerle ilgili İnsanların Yaptığı İlk Aletler Nelerdir? başlıklı içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.

Bunları da beğenebilirsiniz
1 Yorum
  1. İlk insan

    İlk insan benim

Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?