Makedonya Krallığı; Antik Makedonya Krallığı Hakkında Bilgi

Makedonya Krallığı

Makedonya Krallığı Antik Yunan döneminde hüküm sürmüş olan ve aynı zamanda Hellenistik dönemde de varlığını devam ettirmiş olan bir krallıktı. Makedonya Krallığı ve özellikleri hakkında detaylı bilgiye bu içeriğimizde ulaşabilirsiniz.

Makedonya Krallığı

Makedonya ismi Yunanca’da Makednos kelimesinden gelir ve uzun boylu ya da dağlı anlamına gelir.

Yunan yarımadasının kuzeydoğusunda merkezlenmiş bir krallık olan Makedonya Krallığı MÖ 4. yüzyılda  Yunanistan üzerinde hegemonya kurarak geniş topraklara yayılmış ve Hellenistik Çağı başlatmış kısa ömürlü bir imparatorluktur. MÖ 4. Yüzyıldan önce Makedonya; Atina ve Sparta gibi dönemin büyük şehir devletlerinin etki alanlarının uzağında küçük bir krallıktı ve Ahamenis İmparatorluğu’na (Persler) bağlı sayılırdı.

Makedonya Krallığı’nın merkezi Yunan yarımadasının kuzeydoğusuydu. Batıda Epirus, kuzeyde Paeonia, doğuda Trakya bölgesi ve güneyde Teselya ile sınır komşusuydu.

Makedonya’nın ilk başkenti Aegae’ydi. Makedon Devleti, Argead Hanedanlığı döneminde MÖ 8. Yüzyılda kuruldu. Argead Hanedanlığı tarafından yönetilen Makedon kabilesine ise Argead deniliyordu. Argead; Argos’un soyundan gelen anlamına gelmekteydi.

Kral III. Amyntas (MÖ 393-370) döneminde birleşik bir Makedon Devleti kuruldu.

Argead Hanedanlığının lideri II. Filip, fetih ve diplomasiyle Yunanistan anakarasını hakimiyet altına almayı başardı. II. Filip’in oğul Büyük İskender ise Thebes’i de yok ederek babasının Yunanistan’ın tamamına hükmetme hedefini gerçekleştirmiş oldu. II. Filip’in ölümünden sonra Makedonya Krallığı’nın başına geçen Büyük İskender döneminde ise Makedonya Krallığı kısa süre içinde dünyanın en güçlü imparatorluğu oldu.

Makedonya Krallığı’nın küçük bir krallıktan tüm Helen dünyasında hakim olacak büyük bir krallığa yükselişi II. Philip’in hükümdarlığı döneminde gerçekleşti. II. Philip’in oğlu Büyük İskender döneminde ise dünyanın en güçlü imparatorluğu konumuna geldi.

Büyük İskender Makedon gücünü Mısır da dahil olmak üzere Pers İmparatorluğu ve Hindistan kıyılarına kadar genişletti. Pers İmparatorluğu’nun yenilgiye uğrattı.

Her ne kadar Büyük İskender’in ölümünden sonra Makedonya İmparatorluğu bölünüp parçalanmış olsa da Hellenizm kültürü geniş topraklarda miras olarak kaldı.

Büyük İskender’ün ölümünden sonra imparatorlukta iç savaşlar çıktı ve ülke İskender’in generalleri arasında 4 parçaya bölündü. MÖ 168 yılındaki Üçüncü Makedonya Savaşı sonunda Makedon monarşisi kaldırıldı ve Roma’ya bağlı devletlerin hakimiyeti kuruldu. Daha sonra ise Roma İmparatorluğu’na bağlı Makedonya eyaleti kuruldu.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?