Realizm Sanat Akımı ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Realizm Sanat Akımı

Realizm sanat akımı nedir? Özellikleri nelerdir? Realizm akımı edebiyatta, felsefede, tiyatroda ve hatta politikada etkili olmuş bir akım olarak karşımıza çıkıyor. Bu içeriğimizde realizmin sanat alanındaki etkilerini ele alıyoruz.

Realizm Sanat Akımı Özellikleri

Realizm yani Gerçekçilik 19. yy.ın sanat akımıdır. Konuları idealist şekilde ele alan Romantizm akımına tepki olarak doğmuştur. Neo-Klasisizm sanatçıları, eserlerinde geçmişi örnek alırken romantik sanatçılar ise hayal güçlerine sığınarak dış dünyadan kendilerini korumaya çalışmıştır. Realizmde ise gerçek olduğu gibi yansıtılır. Yani realizmde “sanat için sanat” anlayışı hakimdir.

Realizm akımının amacı gerçek dünyayı ve çağdaş yaşamı dikkatlice gözlemleyip doğru ve objektif şekilde betimlemektir. 19. yy. ortaları itibarıyla klasik ve romantik dünyadan somut gerçeklerle çevrili bir dünyaya geçilmiştir.

Realizm Avrupa’da ve Amerika’da etkili olmuş; en tutarlı biçimine ise Fransa’da ulaşmıştır. Realizmin batıdaki etkisi özellikle 1840-1880 yılları arasında olmuştur.

19. yy.da Sanayi Devriminin gerçekleşmesi, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ilerleme umudunun insanlar arasında artmasına sebep olmuştu. Bu da dolaylı da olsa insanların, görsel olanın tek doğru, tek gerçek olduğuna inanmaya başlamalarına sebep oldu. Realistler, bu gelişmelerin etkisiyle eserlerine nesnel bir bakış açısıyla yaklaşıp gerçeği olduğu gibi yansıtmaya başladılar.

Sanayi Devrimi ile başlayan fabrikalaşma, bir çok toplumsal gelişme içinde işçi sınıfının doğmasına sebep oldu. Bu da realizmi etkiledi. Çünkü artık sanatçılar eserlerinde dini ya da edebi konulardan ziyade iş ve işçilikle ilgili, üretici ve emekçiler ve onların sıradan yaşamlarıyla ilgili konuları ele almaya başladılar.

Realizmin Temsilcileri

Realizm sanat akımının ön plana çıkan önemli temsilcileri ve bazı eserleri şöyledir;

Gustave Courbert (1819-1877)

Realizm sanat akımının yaratıcısıdır. Bu terimi literatüre kendisi kazandırmıştır. Gustave Courbert resimlerinde figürleri gerçekçi bir şekilde vermiş; idealize etmekten kaçınmıştır. İşçi ve köylüleri yapıtlarına konu etmiştir.

“Taş Kırıcılar” adlı eseri buna bir örnek olarak gösterilebilir. Bu eserinde sanatçı iki işçiyi tüm sıradanlıkları ve doğallıklarıyla resmetmiştir.

Ornans’ta Cenaze Töreni, Buğday Eleyen Kızlar, Günaydın Mösyö Courbert, sanatçının diğer önemli eserlerindendir.

Gustave Courbet / Taş Kırıcılar
Gustave Courbet / Taş Kırıcılar

Honore Daumıer (1808-1879)

Resim alanındaki eserlerinin yanı sıra karikatür ve taş baskı eserleri de vardır. İncil, klasik mitoloji esin kaynaklarındandır. Ayrıca Moliere, Cervantes ve Victor Hugo gibi önemli yazarların eserleri de sanatçıya ilham kaynağı olmuştur.

Eserlerinde çocukları, çalışmakta olan kadın ve erkekleri, şehirlerdeki yoksul ve sıradan insanları konu edinmiştir.

En önemli eserleri arasında;

  • Baskı Koleksiyoncuları
  • Transnonain Sokağı
  • Çamaşırcı Kadın
  • Panayır
  • Victor Hugo
  • Crispin ile Scapin

sayılabilir.

Jean François Millet (1814-1875)

Sanatçının ilk başlarda manzara resimlerine ağırlık verdiği görülmektedir. Ancak daha sonra figür ressamlığına geçerek köy yaşamından sahneleri eserlerinde konu edinmiş ve tarlalarda çalışan kadın ve erkekleri betimlemiştir.

Önemli eserleri arasında Başak Toplayanlar ve Angelius sayılabilir.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?