Vikingler Hangi Dönemde Yaşadı? Viking Çağı Nedir?

Vikingler Hangi Dönemde Yaşadı?

Vikingler hangi dönemde yaşadı? Vikingler tarihte nerede yaşamışlardır? 8.-11. Yüzyıllar arasında dünya tarihi sahnesinde önemli bir etmiş, denizci bir halk olan Vikingler kimdir?

Vikingler Hangi Dönemde Yaşadı?

13.yüzyıl İzlanda’sında yazılan destanlar her ne kadar gerçek ve efsanelerin bir karışımı olsa da Vikingler hakkında değerli bilgiler vermektedir.

Vikingler 8.-11. yüzyıllar arasında dünya tarihinde etkili olmuş,  denizci bir halktır. Ayrıca hem tüccar, hem kaşif hem de savaşçıydı. Korsanlık ve sömürgecilik faaliyetleriyle de ün yapmışlardı. İskandinavya’dan deniz yoluyla ilerleyerek Avrupa ve ötesindeki bölgelerin kontrolünü ele geçirdiler.

İskandinav dilinde “vikingr” kelimesi “korsan” ve “akıncı” anlamına gelir ve tarihçiler tarafından Vikingler bu terimle ilişkilendirilmiştir.

Orta çağ tarihinin akıncıları ve korsanları olarak pek de iyi sayılmayan bir üne sahip olan Vikingler korkunç ve uzun süren baskınlarıyla bilinirdi.

Vikingler Nerede Yaşamıştır?

Kuzey Avrupa halkı olan Vikingler, bugün Danimarka, İsveç ve Norveç gibi ülkelerin dahil olduğu İskandinav topraklarında yaşamışlardır. Viking Çağı olarak adlandırılan 800-1066 yılları arasında Kuzey Avrupa’da önemli bir yere sahip olmuşlardır.

İskandinav topraklarından çıkarak İngiltere, İrlanda, Galler, İskoçya, İzlanda, Grönland, Kuzey Amerika gibi bölgelere yerleşen Vikingler bu bölgelerde faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmiştir.

Vikinglerin Özellikleri Nelerdir?

Tarihte “Kuzeyliler” anlamına gelen Norsemen ismiyle de anılan Vikingler anavatanlarını terk ederek Britanya Adaları’nın kıyı bölgelerinde bulunan savunmasız manastırlara baskınlar düzenlemeye başladılar. Manastır baskınları gelecekteki üç yüz yılda Avrupa, Rusya, İzlanda ve Grönland topraklarında iz bırakacak faaliyetlerinin başlangıcıydı.

Vikingler ana vatanlarından neden ayrıldılar? Bu sorunun net bir cevabı yok. Bunun sebebinin bölgedeki fazla nüfustan kaynaklandığı iddia edilse de asıl sebebin Vikinglerin toprak arayışından ziyade zenginlik istemelerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Çünkü İskandinav kürkleri o dönemde Avrupa’da oldukça rağbet görüyordu. Ayrıca Avrupa’da yaptıkları ticaret sayesinde yeni yelken teknolojisini öğrenmişler; denizlerde yaptıkları korsanlık faaliyetlerinde ticaret gemilerine saldırmışlardı.

Vikingler 8. yüzyıla kadar pagan ve çok tanrılıydı. Ancak 8. yüzyıldan sonra Hıristiyanlık dininin etkisi altına girdiler.

Viking Gemisi
Viking Gemisi

Viking Gemileri

Viking kültürünün özünü Viking gemileri oluşturur dersek abartmış olmayız. Onların uzun gemileri denizci Vikinglerin yaşamlarını şekillendirirken Avrupa tarihinin akışına da yön verdi.

İskandinavların yaptıkları küçük balıkçı tekneleri, büyük kargo gemileri, baskınlar için yaptıkları süratli uzun gemiler, onların gemi inşasındaki yeteneklerini ortaya koyar niteliktedir. Yaptıkları gemilerin hepsinin ortak noktası ise deniz ve nehir koşullarına uyum sağlayabilecek dar gövdelerinin olmasıydı. Vikinglerin inşa ettikleri gemiler orta çağda gemi tasarımında bir devrim ve teknolojik bir mucize olarak nitelendiriliyor.

Gemilerini büyük meşe ağaçlarından yaparlardı. Gemilerin dış kısmını katrana batırılmış hayvan kılı, yün ya da yosundan oluşan su geçirmez bir karışımla kaplayıp demir perçinlerle sabitlerlerdi.

Uzun gemilerin baş tarafını ejderha başıyla süslerlerdi. Çünkü ejderha başının kötü ruhları uzak tuttuğuna inanırlardı. Nitekim ejderha başlı Viking gemileri Vikinglerin imzası durumundadır.

Viking Baskınları

MS 793 yılında İngiltere’nin kuzeydoğusundaki Northumberland kıyılarındaki bir manastıra yaptıkları baskın, Viking Çağı’nın başlangıcı olarak kabul edilir. Bu saldırı Avrupa’da Hristiyanlar arasında infiale neden oldu. Çünkü bu baskında keşişleri öldürüp denize atmışlar ya da köle olarak almışlardı. Ayrıca manastırın zengin hazinesine el koymuşlar, kütüphaneyi yerle bir etmişlerdi. Böylece Vikingler, dine ve bilgiye saygı duymayan vahşi savaşçılar olarak ün salacaklardı.

Ne var ki kıyı bölgelerde yer alan savunmasız manastırlara yapılan baskınlar devam etti. Daha sonra bu baskınlar kıyı bölgelerinden iç bölgelere doğru ilerledi. 9. yüzyıl ortalarında İrlanda, İskoçya ve İngiltere, Viking baskınlarının hedefi haline geldi. Bu baskınların önemli bir kısmı işgale dönüştü.

Bu saldırılar sonucu Vikingler Rusya da dahil Kuzeydoğu Avrupa’ya ve günümüzde Normandiya adı verilen kuzey Fransa kıyılarına da yerleştiler.

Vikinglere dair en önemli bilgilerden biri Amerika kıtasının 1492 yılında Kristof Kolomb tarafından keşfedilmesinden yaklaşık 6 yüzyıl önce Vikinglerin Amerika kıtasına aslında ayak basmış olmasıdır. (günümüz Kanada toprakları)

1066 yılında Vikinglerin İngilizler karşısında ağır bir yenilgi alması Viking Çağı’nın sonu olarak kabul edilir. Çünkü bu tarihten itibaren Vikinglerin yayılması ve baskınları bitmeye başladı. Ancak Viking Çağının kapanmasının asıl nedeni İskandinavya’da Hristiyanlığın hakim duruma gelmesiydi. İskandinavya’nın Hristiyanlaşması ile Hristiyan Avrupa’nın bir parçası durumuna gelmeleri Viking Çağının sonunu getiren faktördü.

Vikingler Hakkında Gerçekler

  • Vikingler, sanılanın aksine boynuzlu miğferler takmazdı. Genellikle başlarına herhangi bir şey takmazlar ya da basit deri ve metal çerçeveli miğferler takarlardı. Boynuzlu miğferlerin sadece törenlerde giyildiği tahmin ediliyor.
  • Savaşlarda her iki ellerinde dev baltalar kullanırlardı. Bu baltalar metal bir miğferi ya da kalkanı kolayca kesebilecek nitelikteydi. Ayrıca mızrak ve kılıç da kullanırlardı.
  • Viking erkekleri genellikle sakallı tasvir edilir ancak Vikinglerde sakal, çok tercih edilmezdi.
  • Kişisel bakım ve hijyene önem verirlerdi.
  • Bizans İmparatorluğunda Vikingler, imparatorların kişisel muhafızlığını yapmıştır.
  • Vikingler, dünyanın en eski parlamentosunu kurmuştur (İzlanda’da)
  • Viking toplumunun önemli bir bölümü diğer topluluklarla barışçıl ekonomik ilişkiler kurmuştur.
Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?