Vikingler Kimdir? Vikingler Tarihi Hakkında Bilgi

Vikingler Kimdir?

Başlarındaki kanatlı ya da boynuzlu başlıkları ile bilinen, tarihin en ilgi çekici topluluklarından biri Vikingler kimdir? Vikingler hakkında sahip olduğumuz bilgilerin önemli bir bölümü Saga edebiyatından elde edilmiştir. Diğer önemli bilgi kaynağı ise elbette arkeolojik buluntulardır.

Vikingler Kimdir?

Kaynaklardan elde edilen bilgilerden yola çıkılarak Vikingler’in Germen oldukları bilinir. İsveç, Danimarka, Norveç ve İzlandalıların atalarıdırlar. İskandinavyalı korsan, denizci, savaşçı ve tüccar bir kavim olan Vikingler 8.-11. yüzyıllar arasında Avrupa’nın kuzeybatısında pek çok fetih gerçekleştirmiştir.

Vikinglerin Yaşamı Nasıldı?

Vikinglerin temel geçim kaynakları tarım olmakla birlikte hayvancılıkla da uğraştıkları bilinir. Toprak sahibi olmak toplum içinde önemli bir konuma sahip olmak anlamına geliyordu. Yani soylu sınıftandılar. Ki “thing” adı verilen ve yılın belli zamanlarında kutsal yerlerde toplanan mecliste, toprak sahipleri önemli bir konumdaydı. Sadece meclise katılmak değil; toprak sahipleri ayrıca ordulara komuta etmek, toplumda arabulucu rol üstlenmek ve gemileri silahlarla donatmak gibi yetkilere de sahiptiler.

Denizci Vikingler

Gemi demişken… Vikingler denilince pek çok insanın aklına ilk olarak gemiler geliyordur. Vikingler, temel geçim kaynağı olarak tarım ve hayvancılık yapıyorlardı. Bunun yanı sıra yaşadıkları dönemde en gelişmiş denizci toplulukların başında geliyorlardı. Çağın şartlarına göre olağanüstü bir gemi yapım teknikleri vardı. Bu gemilerden biri “Snekkja” adı verilen yelkenli gemiydi ve elli kişilik kapasitesiyle kürekle yürütülüyordu.

Vikingler
Vikingler denizci bir kavimdi

Tüccar Vikingler

Denizci bir topluluk oldukları için diğer topluluklarla canlı bir ticari ilişkileri vardı. Örneğin İsveç Vikinglerinin Slavlarla, Bizans İmparatorluğu ve Türklerle yakın ticari ilişkiler kurdukları biliniyor. En çok samur ve kunduz kürkü ticareti yaparlardı. Batı tarafından büyük ilgi gören ipek ve mücevheratı da Doğu’dan getirerek ticaretini yaparlardı. İsveç’te gerçekleştirilen arkeolojik kazılardan elde edilen Müslüman ve Bizans paraları ile Uzakdoğu ipekli kumaşları bu verileri kanıtlar niteliktedir. Bunun dışında Vikinglerin köle ticareti de yaptığı bilinmektedir.

Savaşçı Vikingler

Vikinglerin denizci ve korsan bir kavim olmasının yanı sıra aynı zamanda savaşçı olduklarını belirtmiştik. Özellikle ticari ilişkiler kurdukları Bizans İmparatorluğu’na paralı asker de temin ederlerdi. Hatta Vikingler’in temin ettiği bu paralı askerlerden Bizans İmparatorluğu’nda seçkin muhafız birlikleri oluşturulurdu.

Vikingler savaşlarında en çok büyük savaş baltaları kullanırlardı. Ayrıca iki tarafı keskin kılıçlar, yay, topuz ve hançer kullandıkları silahlardandı.

Savaşlarda bölgesel koşullara uyum sağlama konusunda oldukça yetenekliydiler. Öyle ki bu uyum yeteneği sayesinde savaşlarda pek çok zafer elde etmişlerdir. Koşumlu atlı birlikleri düşmana ani baskınlar yapma konusunda oldukça tecrübeliydi. Bu ani baskınlar, düşmanın karşılık vermesine fırsat kalmadan geri çekilmeyle sonuçlanırdı. 15-20 gemiyle akınlar yaparlar ve bu akınlardan büyük ganimetlerle dönerlerdi.

Son olarak; Vikingler ile ilgili tarihsel açıdan en dikkat çekici bilgilerden biri; Kristof Kolomb’un 1492’de Amerika kıtasını keşfetmesinden beş yüz yıl önce aslında Amerika kıtasına ayak basmış olmalarıdır. Ancak onlar da bunun farkında olmamıştır.

Vikingler hakkında ayrıca bknz; Vikingler Hani Dönemde Yaşamıştır? Viking Çağı Nedir?

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?