Afrika’da Din ve İnanış Hakkında Bilgi; Afrika’da Geleneksel İnançlar

Afrika'da Din ve İnanış

Afrika’da din ve inanış nasıldır? Hangi inançlar ve ibadetler görülür? Geleneksel Afrika toplumlarında dini inançlar toplumun bir parçası konumundadır. Afrika toplumlarının genelinde kutsallık ve ibadet gibi kavramların yaşam tarzı olduğu, hayatın tam merkezinde yer aldığı görülmektedir. Bu kavramlar bu kadar önemli olunca doğal olarak dini törenler de hayatın bir parçası durumunda oluyor.

Afrika’da Din ve İnanış

Afrika’da dini inançlar, yaşamın her alanında kendini hissettirir. Afrika toplumu üyeleri çevrelerini, doğayı, hayatı ve hatta kendilerini anlamak ve yorumlayabilmek için tanrılara ve onların yargılarına başvurma ihtiyacını her daim hissederler. Buna kendilerince mecburdurlar.

Bir çok toplumda yer etmiş batıl inançlar gibi geleneksel Afrika toplumları da önemli her iş için uğur getirmesi ve işlerin yolunda gitmesi adına dini törenlerini aksatmazlar.

Doğaüstü ve görünmeyen varlıklar onların yaşamına yön verir. Her şeyin yaratıcısı bu varlıklardır. Hatta atalarının ruhuyla birlikte bu varlıklar bilginin asıl kaynağını oluşturur.

Onlara göre yaratılış yaşam ve ölümün karşı karşıya gelmesidir.

Din, onların düzen bozukluğuyla başa çıkmalarını sağlar. O nedenle görünmeyen varlıklara bağlantı hiçbir zaman koparılmamalıdır.

Geleneksel Afrika Dinlerinde İbadet

Afrika’da dini inançlar konusunda en ön plana çıkan unsur ayinlerdir. Dini törenler yani ayinler yoluyla, tanrılarla iletişim kurduklarına inanırlar. Afrika’da ayinlerde en önemli ritüeller kahinlik, tanrılara adak adama ve cin tutmasıdır. Hiçbir sorunu tanrıların müdahalesi olmadan çözemeyeceklerine inanan Afrika insanı bu yüzden sık sık ayinlere başvururlar. Ayinler ile dünya düzenini koruduklarını düşünürler. Ayrıca bu ayinlere dahil olmak dinini, maddi manevi değerlerini anlama fırsatı verir.

Cin tutması ayinlerinde ise tanrılarla temas çok daha önemli bir hale gelmektedir.  Müzik ve dans ise özel bir yere sahiptir. Müzik ve dans eşliğinde trans ve cin tutması, ayinlerin zirvesidir. Bu ayinlerde en önemli objelerden biri ise maskelerdir.

Afrika Dinleri
Afrika’da Din ve İnanış

Kahinler

Kahinler aracılığıyla yaşamın her önemli evresi kutsanır. Yaşam evrelerinin en önemlileri doğum, ergenlik ve ölümdür. Örneğin ergenlik dönemi içinde dine kabul edilme töreni, sünnet törenleri vardır. Ayrıca avlanma, savaş, barış durumları, hastalık ve doğal afet gibi olumsuz durumlarda kahinlere başvurulur. Kahinin kutsamasının ardından kurban sunma aşamasına geçilir.

Afrika toplumunda kuraklık, hastalık ve doğal afet gibi durumların sebebinin tanrıların emirlerine karşı gelmekten kaynaklandığına inanıldığı için yine kahinler aracılığıyla af dilenilir ve kurbanlar adanır.

Maskeler

Maskeler, kutsal nesneler olarak addedilir. Maskelerle birlikte ayinlerde kullanılan kostümler, doğaüstü varlıkların müzik eşliğinde yeryüzünde birer yansıması gibidir. Her tören için farklı maskeler kullanılır ve bu maskelerin anlamı farklıdır. Örneğin;

  • Mali’de Bambara kabilesi tarafından kullanılan maskeler bir dişi ve bir erkeği temsil eder biçimdedir.
  • Nijer’de kullanılan üç tane yüzü olan Ekoi maskesi tanrının her şeyi bildiği anlamını taşır.
  • Kadın başı biçimine benzeyen Yoruba maskesi ise uğursuzluklara karşı bir simgedir.
  • Dogon maskesi ise ölümü temsil eder.

Afrika’da Yeni Dinlerin Etkisi

Afrika’da geleneksel dini inançlar dışında, dünyadaki yeni gelişmelerle birlikte yeni dinler de etkili olmaya başladı. 15. yüzyıldan itibaren Avrupalıların okyanuslar ötesi yayılmacılığı coğrafi keşifleri beraberinde getirmişti. Avrupalı’nın bu yayılmacılığı Afrikalı’nın diğer kültürlerle yakın etkileşim içine girmesine sebep olmuş, bu etkileşim elbette dini inançlar konusunda da kendini göstermişti. Nitekim 16. yüzyıldan itibaren Afrika toplumlarında geleneksel dinlerin dışında İslamiyet ve Hristiyanlık gibi semavi dinler de etkisini göstermeye başlamıştı. Hatta geleneksel din öğeleriyle yeni din öğelerinin harmanlanması sonucu bambaşka dini akımlar da ortaya çıkmıştır.

Afrika geleneksel inançları değerlendirildiğinde ilk çağdaki dini inanış ve uygulamalarla bir takım benzerlikler gösterdiği görülmektedir. İlk Çağ’da dini inanışlarla ilgili bilgi için İlk Çağ’da Din ve İnanış başlıklı içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?