Alligator Nedir? Alligator ve Timsah (Crocodile) Arasındaki Fark Nedir?

Alligator Nedir

Alligator nedir ve nasıl bir hayvandır? Alligator ile timsah arasındaki fark nedir? Bu iki türü nasıl ayırt edebiliriz? İngilizce’de alligator “timsah” anlamına gelir. Timsah ile alligatorun sık sık karıştırılmasının sebebi de budur. Ancak alligator, timsahtan farklı özellikler gösterir. Alligator kelimesi İspanyolca’da kertenkele anlamına gelen “el lagarto” sözcüğünden gelir.

Alligator Nedir?

Hayvanlar aleminin ürkütücü üyelerinden biri olan ve bir timsah türü olan alligator, iri yapılı ve kabuksu derili bir sürüngendir.

Amerika ve Çin alligatoru olmak üzere iki altı türü bulunan alligator sıcak bölgelerdeki akarsularda yaşayan, küt ve yuvarlak bir ağzı olan timsah türüdür. Amerika Alligatoru, Çin alligatorundan daha büyüktür.

Alligator
Alligator

Alligatorun Özellikleri Nelerdir?

Küt bir burun yapısının yanı sıra göz bebeklerinin dikey yapıda olması gece görüşlerinin iyi olmasını sağlar. Nitekim gececil hayvanlardır. Yani geceleri avlanırlar ve gündüzleri dinlenmeye çekilirler. Gece görüşlerinin iyi olmasına karşılık alligatorlar renk körüdür.

Ortalama ağırlıkları 350 kg., ortalama uzunlukları 4 metredir. Siyah ya da koyu kahverengi renktedirler.

Alligatorlar genellikle insanlara karşı ürkek davranma eğilimindedir. Bu nedenle Florida’da insanların vahşi alligatorları beslemesi yasaktır. Bunun nedeni insanlar alligatorları beslediklerinde insanlara karşı korkularını kaybedecek olmaları ve insanları av olarak ilişkilendirebilecek olmalarıdır. Ancak bir insan, yuvasına yaklaştığında saldırganlaşabilir.

Alligatorların çene kasları, kapatırken son derece güçlü olmasına karşın açarken zayıftır. Örneğin bir insan alligatorun çenesini eliyle tutup kolaylıkla açabilir.

Kuşlar gibi ciğerlerinden tek yönlü hava hareketi sergilerler. Mideleri iki parçalıdır ve bir parçası mide taşı içerir. Bu kısım bazı kuş türlerinde olduğu gibi sindirime yardımcı bir işleve sahiptir.

Dişleri yıprandığı zaman yerine yeni dişler çıkar. Bir alligatorun ömrü boyunca 3000 dişe sahip olduğu bilinmektedir.

Alligatorlar kış uykusuna yatmazlar ancak soğuk havalardan kendilerini korumak için dinlenme dönemine girerler. Bir su yolu boyunca oyuklar kazarak bu oyuklarda ya da tünellerde kendilerini soğuk havalardan korurlar.

Alligatorların nesli yakın bir döneme kadar tehlike altındaydı ve 1967 yılında nesli tükenmekte olan türler listesine dahil edilmişti. Ancak koruma önlemleri sayesinde 20 yıl sonra alligatorlar tehlike listesinden çıkarıldı.

Alligator
Alligator

Alligator Nerede Yaşar?

Alligator ABD, Meksika ve Çin’de yaşar. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Florida ve Louisiana, alligatorların en yoğun yaşadığı yerlerdir.

Göl, nehir, gölet ve bataklık gibi tatlı sularda yaşarlar. Alligatorların bu sulak alanlarda yaptığı yuvalar sayesinde bitki çeşitliliği artar ve böylece kuraklık dönemlerinde diğer hayvanlara yaşam alanı sağlamış olurlar. Yani alligatorlar ekolojik çeşitliliğin korunması konusunda önemli canlılardır.

Alligator Ne Yer?

Yiyeceklerinin türü yaşlarına ve boyutlarına göre değişiklik gösterir. Küçük yaştaki alligatorlar balık, böcek, salyangoz ve solucanlarla beslenir. Büyüdükçe kaplumbağa, daha büyük balıklar, bir çeşit kemirgen olan coypu, kuşlar, geyikler ve sürüngenler gibi daha büyük avlarla beslenirler. Eğer çok aç iseler leş bile tüketebilirler. Alligatorların nadir de olsa köpek, panter ve hatta ayı avlayıp yedikleri de bilinmektedir.

Küçük avları tek bir ısırıkla öldürüp yerler. Daha büyük avları ise yakalayıp boğmak için suya sürüklerler. Ardından parçalar kopararak tüketirler.

Üreme

Alligatorlar yumurtayla çoğalır. Dişi alligator, kıyıda açtığı çukura yaklaşık elli tane yumurta bırakır ve üzerlerini kumla örter. Sonrasında yumurtalarının başında nöbet tutan dişi alligator başka hiçbir şey yapmaz ve bu nedenle kilo kaybeder. Yumurtaların çatlama zamanı gelince dişi alligator kumları açarak yavrularına yardımcı olur.

Yavrular yaklaşık 2 aylık olana kadar anne ve babaları tarafından titizlikle korunurlar. Bu koruma yaklaşık iki yıl boyunca devam eder. Yavru alligatorlar balık yumurtaları, salyangoz ve su böcekleriyle  beslenir.

Yavruların cinsiyetini belirleyen en önemli faktör sıcaklıktır. 3 haftalık kuluçka sürecinde ortamın sıcaklığına göre cinsiyet oluşur. Örneğin sıcaklık 28 °C ve altındaysa dişi, 33 °C’den fazlaysa erkek yavru oluşur.

Alligatorların ortalama ömrü 50 yıldır. Esaret altında yaklaşık 80 yaşına kadar yaşayan alligatorlar olmuştur.

Alligator ile Timsah Arasındaki Farklar Nelerdir?

Alligator ile Timsah Farki (1)
Alligator (solda) U Şeklinde Çene Yapısına, Timsah ise V Şeklinde Bir Çene Yapısına Sahiptir

 

Bu iki türü birbirinden ayırmanın kolay yöntemleri vardır;

En belirgin fark çene hatlarıdır. Alligatorun alt çenesindeki dişler üst çenedeki yuvalara oturur ve ağzı kapalıyken sadece üst dişleri görünür.  Timsahın ise alt çene dişleri üst çenenin dış tarafındaki oluklara oturur ve ağzı kapalıyken hem üst hem alt dişleri görünür.

Alligatorların daha geniş, oval, kürek benzeri burun yapıları vardır. Timsahların ise sivri ve V şeklinde burunları vardır.

Timsahlar, alligatorlardan daha agresif ve saldırgandır. Alligatorlar tehdit edildiklerini hissetmedikleri sürece insanlara saldırmazlar.

Timsahlar koyu yeşil renklidir ancak alligatorlar siyah ya da kahverengidirler.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?