Bereketli Hilal Neresidir? Bereketli Hilal ve İlk Tarımsal Üretim

Bereketli Hilal Neresidir?

Tarımsal üretimin başlangıcı ve etkileri nasıl olmuştur? Bereketli Hilal nedir? Bereketli Hilal neresidir? Tarımın başlangıcı ile birlikte insanoğlunun hayatında neler değişmiştir? Tarımsal üretimin başlangıcı Cilalı Taş devrinin de başlangıcı olarak kabul edilir. Bazı icatlar gibi tarımın başlangıcı insanoğlunun tarihinde tam anlamıyla bir dönüm noktası niteliğindedir.

Tarımsal Üretimden Önce Hayat Nasıldı?

Cilalı Taş devrinde tarımsal üretime geçilmeden önce tarih öncesi çağ insanı oldukça ilkel bir yaşam tarzı sürmekteydi. Kaba Taş ve Yontma Taş adı verilen dönemlerde insanoğlu avcılık ve toplayıcılık yapardı. Yiyeceklerini avlanarak ve doğadan meyve toplayarak edinirler, karınlarını bu şekilde doyururlardı. Dolayısıyla sürekli bir yiyecek arayıp bulma derdindeydiler. Genel olarak kadınlar toplayıcılık, erkekler ise avcılıkla uğraşırdı. Yiyecek bulma ihtiyacı onları göç etmeye de zorluyordu. Zira bulundukları yerler her zaman yiyecek bulmaya elverişli olmayabiliyordu.

Bereketli Hilal Neresidir?
Bereketli Hilal Neresidir?

Tarımsal Üretim İnsanoğlunun Hayatını Nasıl Değiştirdi?

İklimin ılımanlaşması ve insanların su kenarlarına yerleşmeye başlamasıyla birlikte artık yavaş yavaş tarımsal üretime geçiş başlamıştı. Cilalı Taş döneminde tarımsal üretime geçiş insanoğlunun yaşamını büyük oranda kolaylaştırdı. Tamamen tüketime dayalı bir toplumdan artık üreten toplumlar ortaya çıkıyordu. Bu durum dünya ve insanlık tarihinin en önemli olaylarının başında gelir. Zira İnsanoğlunun, tarımın başlangıcından önce neredeyse hep aynı şekilde devam eden hayatı tarımsal üretimle birlikte ciddi anlamda değişim içine girmiştir.

Göçebe olarak ve küçük topluluklar halinde yaşayan insanlar avladıkları hayvanlarla ve doğadan bulup topladıkları meyvelerle besleniyorlardı. İşte tarım, tüm bunları değiştiriyordu. Göçebelik artık yerini yerleşik yaşama bırakıyor, insanlar daha büyük gruplar halinde yaşamaya başlıyor ve yiyecek bulma derdi artık nihayete eriyordu. Bunun dışında toprağı işleyebilmek için gerekli olan aletlerini yapmaya ve tarım tekniklerini geliştirmeye başlamışlardı. Pişmiş topraktan kaplar yaptılar ve böylece çömlekçilik de gelişti. Tarımsal üretimin başlangıcı ile birlikte hayvanlar da evcilleştirilmeye başlandı. Ayrıca tarımla birlikte gerçekleşen yerleşik yaşama geçiş; köylerin, şehirlerin, devletlerin ve imparatorlukların kurulmasını, dolayısıyla da egemenlik savaşlarını beraberinde getirdi.

Bereketli Hilal Neresidir?
Bereketli Hilal Neresidir?

Bereketli Hilal Nedir?

Tarımsal üretim ilk olarak nerede başlamıştır? Tarımın beşiği olarak adlandırabileceğimiz bölge var mıdır? Varsa da neresidir?

Bu sorunun cevabı için “Bereketli Hilal”i işaret edebiliriz. Bereketli Hilal, tarihte tarımsal açıdan verimli belli bir bölgeyi ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Burası, tarımsal üretimle birlikte uygarlıklar için son derece önemli olmuştu. Bereketli Hilal ayrıca tarih çağlarının başladığı yerdir. Çünkü tarih çağları Sümerler’in yazıyı bulmasıyla başlar ve Sümerler de Mezopotamya uygarlığının kurucu kültürüdür. Yazının bulunuşuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Yazının İcadı ve Gelişimi başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Bereketli Hilal Neresidir?

Peki Bereketli Hilal tabiri hangi yerler için kullanılıyordu? “Bereketli Hilal”, Mezopotamya için de kullanılır. Ancak Mezopotamya, Bereketli Hilal denilen bölgenin içinde yer alır. Buna göre Bereketli Hilal; Türkiye’nin güneydoğu bölgesi ile birlikte Orta Doğu’da Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Ürdün, Irak, İran, Irak ve Mısır topraklarını içine alan ve haritada bakıldığında hilal şeklinde bir bölgedir. Tarihte bilinen ilk köy yerleşimleri ve ilk köylü topluluklar Bereketli Hilal’de karşımıza çıkar. Bu bölgedeki insanlar daha IX. Binyıldan itibaren koyun ve keçi gibi hayvanları evcilleştirmiş, başta arpa ve buğday olmak üzere, bezelye, bakla ve mercimek ekmeye başlamışlardı.

Bereketli Hilal’den sonra tarımsal üretim ve hayvanların evcilleştirilmesi önce Akdeniz’de ardından diğer coğrafyalarda da görülmeye başlar. Ancak bazı bölgelerde bu durum oldukça geç bir döneme denk gelir. Örneğin Orta Amerika’da tarımsal üretim yapan köy yerleşimleri ancak III. Binyıldan sonra gerçekleşmiştir.

Bereketli Hilal ve Tarımsal Üretimi Özetleyecek Olursak;

Tarımsal üretim ve sonrasında meydana gelen gelişmeler açısından ele aldığımızda; Bereketli Hilal’in uygarlık tarihinin başladığı noktalardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim bu bölge sadece tarımın değil aynı zamanda yazı ve tekerlek gibi son derece önemli icatların da ortaya çıktığı yerdir.

Tarımsal üretimin başlaması hem ekonomik hem toplumsal açılardan insanoğlunun tüm hayatını derinlemesine etkilemiş ve değiştirmiştir. Tarımla birlikte insan artık doğaya damgasını vurmuştur.  İhtiyaç fazlası “artı ürün” ticaretin başlamasına zemin hazırlamıştır.

Tarım yiyecek sıkıntısını bitirdiği için nüfus artışı hızlanmıştır. İnsanlar arasında bir görev paylaşımına yol açmış, böylece toplum içinde iş bölümleri ve liderlikler ortaya çıkmıştır. Tüm bunların sonucunda ne yazık ki savaşlar da başlamıştır. Dolayısıyla insanlar yaşadıkları köyleri ve kasabaları dışarıdan gelecek olan saldırılardan korumak için surlar inşa etmeye başlamışlardır.

Tarımsal üretimin olumsuz tarafı ise ormanların hızla yok edilmeye başlanmasıdır. İlkel yöntemlerle sürekli ekilen toprakların bir süre sonra verimsizleşmeye başlaması, çiftçilerin yeni tarım alanları açmaya yönelmesine sebep oldu. Bunun için de ormanlık alanları yok etmek, ağaçları kesmek için hiçbir sakınca görmediler.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?