Çevre Sorunları Nelerdir? Türkiye’de ve Dünyada Çevre Sorunları

Çevre Sorunları

Çevre sorunları nelerdir? Dünyadaki çevre sorunları ve bu sorunların çözüm yolları nelerdir? Dünyamız bizim evimizdir ve evimizin yaşanılabilir bir yer olmaya devam edebilmesi için ona iyi bakmamız gerekir. İnsanoğlu özenli ve dikkatli davranmadığı takdirde bir takım çevre sorunları büyüyerek devam edecek ve bu da olumsuz sonuçları beraberinde getirecektir.

Çevre Sorunları Nelerdir?

Hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği başlıca çevre sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunların sebepleri ve bu sorunlara karşı alınacak önlemler şöyledir;

Hava Kirliliği

Atmosferdeki gazlar olması gereken miktardan fazla olduğunda insan sağlığı ve diğer canlıların sağlığı için olumsuz etkilere yol açar ve böylece hava kirliliği oluşur.

Hava kirliliğinin sebepleri;

  • Isınmak için kullanılan yakıtlar
  • Ulaşım araçlarının egzozlarından çıkan dumanlar
  • Sanayi işletmelerinin bacalarından çıkan dumanlar
  • Deodorant ve spreyler vb.

Hava kirliliği insanlarda solunum yolu hastalıklarına yol açmakla birlikte hayvan ölümlerine ve bitkilerin gelişimlerinde olumsuzluklara yol açar.

Hava Kirliliği Nasıl Önlenir?

Evlerde kaliteli yakıt kullanmak ya da bunun yerine doğalgaz kullanımı, ağaçlandırma gibi önlemler hava kirliliğini azaltır. Motorlu taşıtların egzozlarından çıkan gazı denetlemek ve denetimini yapmak; halkın hava kirliliği konuşumda bilinçlendirilmesi hava kirliliğine karşı alınacak önlemler arasındadır.

Hava Kirliliği
Hava Kirliliği

Su Kirliliği

Sularımız çeşitli sebeplerle kirlenmektedir. Su kirliliğinin sebepleri arasında;

  • Sanayi tesislerinin atıkları
  • Kanalizasyon şebekesindeki yetersizlikten dolayı kanalizasyon atıklarının sulara karışması
  • Arıtılmamış evsel atık sular / atık yağlar
  • Zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanımı

sayılabilir.

Bir bölgede su kirliliğinin olması içme suyuna ulaşmada zorluklar yaşanmasına, çeşitli hastalıklara ve balıkların ölümüne sebep olur.

Su Kirliliği Nasıl Önlenir?

Su kirliliğini inlemenin en etkili yöntemlerinden biri arıtma tesislerinin yaygınlaştırılmasıdır. Ayrıca toplumun su kirliliğine karşı bilinçlendirilmesi ve düzenli olarak gerekli yerlerde gerekli denetimlerin yapılması su kirliliğini önleyebilir.

Gürültü Kirliliği

Gürültü kirliliği de çevre sorunlarından biridir. Özellikle şehir hayatında çeşitli ulaşım araçlarının, iş makinelerinin, inşaatların, sanayi kuruluşlarının yaydığı ses gürültü kirliliğinin başlıcalarıdır.

Toprak Kirliliği

İnsanların doğaya bıraktığı atıklar, sanayi atıkları, aşırı gübreleme toprağın niteliğini bozar. Ayrıca; madencilik, hayvancılık ve nükleer enerji üretimi atıkları da toprak kirliliğine sebep olur.

Toprak Kirliliği Nasıl Önlenir?

Geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması

Uygun gübreleme ve ilaçlamaların yapılması

Planlı kentleşme

Sanayi ve madencilik tesisleri atıklarının uygun şekilde imha edilmesi

Küresel Isınma

En önemli çevre sorunlarından biri de küresel ısınmadır. Dünya atmosferinde bir takım gazlar vardır ve bu gazlar dünyadaki yaşamımızı devam ettirebilmemizi sağlar. Atmosfer ayrıca Güneş’in yaydığı ışınların bir kısmını tutar. Böylece Dünya’nın gündüzleri aşırı sıcak ve geceleri aşırı soğuk olmasını önler. Buna sera etkisi adı verilir.

Ancak özellikle sanayi tesislerinin atmosfere yaydığı gazlar güneş ışığını tuttuğu için sera etkisinde artış meydana gelir. Bu da Dünya’nın ortalama sıcaklığının artışına sebep olur ki buna küresel ısınma denir.

Küresel ısınma doğanın dengesinin ciddi oranda bozulmasına yol açarak canlıların yaşamını olumsuz etkiler. Örneğin su kaynaklarındaki buharlaşma hızını arttırır, buzulların erimesine sebep olur. Sonuçta canlıların yaşamı tehlikeye girer ve yerleşim yerlerinin sular altında kalması tehlikesini doğurur.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?