Türkiye’nin Göreceli Konumu ve Sonuçları Nelerdir?

Türkiye'nin Göreceli Konumu

Türkiye’nin göreceli konumu ve etkileri nelerdir? Türkiye, coğrafi olarak çok önemli bir konumda bulunmaktadır.  Bu makalede, Türkiye’nin göreceli (özel) konumunun ve bu konumun beraberinde getirdiği etkilerin detaylarını inceleyeceğiz.

Ayrıca bknz;

Türkiye’nin Mutlak Konumu ve Sonuçları

Türkiye’nin Göreceli Konumu ve Etkileri

Hem Asya’nın hem de Avrupa’nın bir parçası olan bu ülke, göreceli konumu nedeniyle bir dizi ekonomik, stratejik ve kültürel etkiye sahiptir.

Ticaret Yollarının Kavşağı

Türkiye’nin en belirgin göreceli avantajlarından biri, ticaret yollarının kavşağı olmasıdır. Ülke, Asya ile Avrupa arasındaki geçiş noktasında bulunur ve bu da uluslararası ticaret için stratejik bir konum sunar. İpek Yolu gibi tarih boyunca önemli ticaret yolları Türkiye üzerinden geçmiştir. Bugün, ülke hala önemli bir transit ticaret rotası olarak kullanılmaktadır.

Deniz Erişimi

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadada yer almaktadır. Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz, Türkiye’nin kıyı bölgelerini oluşturur. Bu denizlere sahip olmak, deniz ticareti ve limanlar açısından büyük bir avantajdır. Özellikle İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan stratejik geçiş noktalarıdır.

Türkiye Boğazları
İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Türkiye’nin jeopolitik önemini arttırır

Enerji Nakliye Yolları

Türkiye’nin göreceli konumu, enerji nakliye yolları için de kritik bir öneme sahiptir. Karadeniz’den geçen petrol ve doğalgaz boru hatları, Orta Doğu’dan Avrupa’ya enerji taşımak için kullanılır. Bu boru hatları, Türkiye’nin enerji ticareti açısından stratejik bir ortak olmasını sağlar.

Jeopolitik Rol

Türkiye’nin göreceli konumu, jeopolitik açıdan büyük bir rol oynamaktadır. Özellikle Orta Doğu’daki krizlerle Avrupa ve Batı ile olan ilişkileri dengelemek için stratejik bir konumda bulunur. Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak Batı ile yakın ilişkilere sahiptir, ancak aynı zamanda Orta Doğu ve Kafkasya gibi bölgelerle de ilişkilidir. Bu, ülkenin uluslararası ilişkilerde önemli bir oyuncu olmasını sağlar.

Türkiye'nin Özel Konumu
Türkiye’nin iklim koşulları yaz turizmi için oldukça elverişlidir

Kültürel Etkileşim

Türkiye’nin göreceli konumu, farklı kültürlerin etkileşimine de katkı sağlar. Asya ve Avrupa’nın kesişim noktasında bulunması, zengin bir tarihi mirası korumasına ve kültürel çeşitliliğin gelişmesine yol açar. Osmanlı İmparatorluğu’nun etkisiyle Türk, Arap, Yunan ve diğer birçok kültür bir arada yaşamış ve bu çeşitlilik günümüz Türk kültürünü zenginleştirmiştir.

Maddeler Halinde Türkiye’nin Göreceli Konumunun Etkileri

 • Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan konumu nedeniyle son derece önemli bir bölge olma özelliğini korumuştur.
 • Türkiye’nin kapsadığı alanın büyüklüğü 814.578 km2’dir. Bu yönüyle pek çok ülkeden daha geniş bir alana sahiptir.
 • Türkiye’nin engebeli yeryüzü şekilleri nedeniyle gerçek alan ile iz düşüm alanı aynı değildir.
 • Kafkasya’daki doğalgaz ve petrol boru hatları ile Orta Doğu’daki petrol boru hatlarının bir bölümü Türkiye limanlarına ulaşırken bir kısmı da Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşır.
 • Türkiye, iklim, su kaynakları ve dolayısıyla tarıma elverişlidir.
 • İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Türkiye’nin jeopolitik önemini arttırır.
 • Türkiye’nin batı komşuları Yunanistan ve Bulgaristan; doğu komşuları Gürcistan ve Azerbaycan, Ermenistan; güney komşuları İran, Irak ve Suriye’dir. Bu ülkelerde yaşanan olayalar, doğrudan ülkemizi etkileyebilmektedir.
 • Türkiye’nin yükseltisi fazla olduğu için ortalama sıcaklık değeri düşüktür ve akarsular hızlı akar.
 • Akarsuların hızlı akmasının hem olumlu hem de olumsuz yönleri vardır. Olumsuz yönü, ulaşımın zor olmasıdır. Olumlu yönleri ise barajların kurulabilmesi, barajlardan elektrik enerjisi elde edilebilmesi ve rafting gibi sporların yapılabilmesidir.
 • Yükseklik doğuya gidildikçe arttığı için Doğu Anadolu’ya gidildikçe sıcaklık azalır.
 • Kuzey ve Güney kıyılarında dağlar denize paralel uzanır. Bu da doğu-batı doğrultulu deniz etkisinin iç kesimlere geçmesini önler. Aynı zamanda bu durum, kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımı da güçleştirir.
 • Ege’de ise dağlar denize dik uzanır. Bu yüzden deniz etkisi iç kesimlere ulaşabilir ve ulaşım daha kolaydır.
 • Yerşekillerinin çeşitliliği ve yükseklik farkları, aynı anda farklı bölgelerde farklı mevsim özelliklerinin yaşanmasına sebep olur.
 • Türkiye’nin üç tarafı denizlerde çevrilidir ve uzun bir kıyı şeridine sahiptir. Bu nedenle çok sayıda önemli limanı vardır ve bu limanlar iç ve dış ticaret açısından son derece önemlidir.
Türkiye'nin Göreceli Konumu Sonuçları
Türkiye’de yer şekilleri engebelidir

Sonuç olarak;

Türkiye’nin göreceli konumu, tarih boyunca ekonomik, stratejik ve kültürel etkilere sahne olmasını sağlamıştır. Bu ülke, coğrafi olarak kritik bir konumda bulunmasının yanı sıra jeopolitik ilişkileri ve kültürel etkileşimiyle de önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’nin göreceli konumu, hem uluslararası ticarette hem de uluslararası ilişkilerde kilit bir faktör olmaya devam etmektedir.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?