Dış Kuvvetler Nelerdir? Dış Kuvvetler Hakkında Bilgi

Dış Kuvvetler Nelerdir

Dış kuvvetler nelerdir? Yeryüzü, iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle şekillenir. İklim şartları ve erozyon gibi faktörlerin, yer şekillerinin oluşumunda önemi büyüktür. Örneğin; nemli iklim koşullarının etkili olduğu bölgelerde yer şekillerinin oluşumu daha çok akarsuların etkisiyle gerçekleşirken, kurak bölgelerde rüzgarlar daha etkili olur. Diğer yandan dış kuvvetlerin yer şekilleri üzerinde etkili olmasının ön koşullarından biri erozyondur. Erozyon, ayrışan ve çözünen materyalleri taşır ve böylece aşındırma ve biriktirme şekilleri oluşur.

Dış Kuvvetler Nelerdir?

Yeryüzünün şekillenme yollarından olan dış kuvvetler;

  • Akarsular
  • Kayaçlar
  • Buzullar
  • Rüzgarlar

olarak gruplandırılabilir.

Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri

Akarsuların oluşturduğu yer şekilleri aşındırma, biriktirme ve hem aşındırma hem biriktirme şekilleri olmak üzere üçe ayrılır.

Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri
Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri

 

Karstik Şekiller

Kalker, tebeşir, dolomit ve jips gibi suda kolay çözünebilen kayaçların yaygın olduğu bölgelere karstik bölgeler denir. Karstik şekiller ise kayaçların çözünmesiyle oluşur.  Karstik şekiller aşındırma ve biriktirme şeklinde oluşur.

Karstik Şekiller
Karstik Şekiller

 

Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri

Yüksek enlemlerde ya da yüksek dağ zirvelerinde rastlanan yer şekilleridir. Buzulların oluşturduğu yer şekilleri aşındırma ve biriktirme olmak üzere iki gruba ayrılır.

Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri
Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri

 

Rüzgârların Oluşturduğu Yer Şekilleri

Kurak ya da yarı kurak iklim özelliklerine sahip bölgelerde yaygın olarak görülen yer şekilleridir. Aşındırma ve biriktirme şeklinde olur.

Rüzgârların Oluşturduğu Yer Şekilleri
Rüzgârların Oluşturduğu Yer Şekilleri

 

Kıyı Şekilleri ve Kıyı Tipleri

Kara ve denizde meydana gelen olaylar kıyı şeridinde etkileşerek kıyı şekillerini meydana getirir.

Kıyı Şekilleri ve Kıyı Tipleri
Kıyı Şekilleri ve Kıyı Tipleri
Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?