Rüzgarların Oluşturduğu Yer Şekilleri; Rüzgar Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri

Rüzgarların Oluşturduğu Yer Şekilleri

Rüzgarların Oluşturduğu Yer Şekilleri nelerdir?  Dış kuvvetlerden biri olan rüzgarlar, doğanın şekillenmesinde önemli bir rol oynayan güçlü doğa olaylarıdır. Bu makalede, rüzgarların etkisi altında nasıl yer şekillerinin oluştuğunu, aşındırma ve biriktirme süreçlerini detaylarıyla inceleyeceğiz.

Rüzgarların Oluşturduğu Yer Şekilleri

Kurak ve  yarı kurak bölgelerde, başka bir deyişle az yağış alan ve bitki örtüsü zayıf olan bölgelerde rüzgar erozyonu ve dolayısıyla rüzgar etkisiyle oluşan yer şekilleri daha yaygın görülür. Kuzey Afrika’da Sahra, Güney Amerika’da Atakama, Orta Asya ve Arabistan bu bölgelere örnek olarak gösterilebilir.

Rüzgarların, yüzeydeki ince malzemeleri taşıyarak deflasyon adı verilen aşındırma sürecini başlattığını söyleyebiliriz. Bu süreçte, toprak parçacıkları ve ince kum taneleri rüzgar tarafından havada taşınır ve daha sonra yere düşer. Bu nedenle, rüzgarların sık sık etkilediği bölgelerde toprak erozyonu sıkça görülür.

Rüzgar Aşındırma ve Biriktirme
Kurak ve  yarı kurak bölgelerde, rüzgar erozyonu yaygın görülür

Rüzgar, yüzeyde bulunan sert kayaçları zamanla aşındırabilir. Bu süreçte, rüzgarın taşıdığı ince kum ve çakıl taneleri, kayaçların yüzeyini tarama etkisi yapar. Bu nedenle, bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle düzleşmiş ve yuvarlanmış taşlar bulunur. Buna ise korrazyon denir.

Rüzgarlar, yüzeydeki kum ve toprak malzemelerini taşıyarak onları başka yerlere bırakabilirler. Bu, yüzey şekillerinin zaman içinde değişmesine yol açar. Özellikle çöllerde, rüzgarların etkisiyle kum tepeleri oluşabilir ve bu, doğal çevrenin evrimsel bir parçasıdır.

Rüzgar Aşındırma Şekilleri

Yardang: Rüzgar yönü doğrultusunda uzanan U şeklindeki oluklardır.

Şahit Kaya: Rüzgar erozyonu ile birlikte su aşındırmasının etkisiyle oluşan tepelerdir. Yükseklikleri 30 metreyi bulabilir.

Mantar Kaya: Rüzgarın taşıdığı materyallerin fazla yükseğe çıkamayarak kayaların alt kısmını aşındırıp inceltmesiyle oluşur.

Tafoni: Kayaçların yüzeyinde meydana gelen petek şeklindeki oyuklardır.

Hamada (Kayalık Çöl): Rüzgar, ince malzemeleri taşıyınca yüzeyde ince materyaller ve çıplak ana kaya kalır ve böylece yüzeyi kayalık ve çakıllarla kaplı çöller oluşur.

Mantar Kaya
Mantar Kaya

Rüzgâr Biriktirme Şekilleri

Kumul: Rüzgarın esme yönüne göre biçimlenen yığınaklardır.  Rüzgarlar, taşıdıkları kum ve ince toprak malzemelerini belirli bölgelerde biriktirebilirler. Bu birikimler sonucunda kumullar oluşur. Kumullar, özellikle sahil bölgelerinde ve bazı iç kesimlerde bulunur. Bu alanlar, çeşitli bitki türlerine ev sahipliği yapar ve ekolojik olarak önemlidir.

Kumul
Kumul

Hilal şeklindeki kumullara barkan denir. Barkanın rüzgar tarafında kalan yamacı az eğimli olur.

Lös: Rüzgarlar, ince toz ve silt parçacıklarını havada taşıyarak uzak bölgelere taşıyabilirler. Bu malzemeler yer yüzeyine düştüğünde, lös adı verilen verimli toprak birikintilerini oluşturabilirler. Lös toprakları, tarım için son derece verimli alanlar olarak kullanılır.

Sonuç olarak;

Rüzgarlar, doğanın şekillenmesinde önemli bir rol oynarlar ve hem aşındırma hem de biriktirme süreçlerine katkıda bulunurlar. Ancak, rüzgar erozyonu çevresel sorunlara neden olabilir ve bu nedenle doğal kaynakların korunmasına dikkat edilmesi büyük önem taşır.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?