Neptün Gezegeninin Özellikleri Nelerdir?

Neptün Gezegeninin Özellikleri

Neptün gezegeninin özellikleri nelerdir? Güneş sisteminin sekizinci ve en uzak gezegeni Neptün, 1846 yılında Alexis Bouvard tarafından keşfedilmiştir. Ancak deneysel gözlemlerden önce matematiksel tahminler aracılığıyla tespit edilmiştir. Bu anlamda hem ilk hem de tek gezegendir.

Neptün Gezegeninin Özellikleri Nelerdir?

Tek komşu gezegeni Uranüs ile bir çok açıdan benzer özelliklere sahiptir. Kütlesi, tıpkı Uranüs’ün kütlesi gibi çoğunlukla su, amonyak ve metan gibi buzlu maddelerden oluşan sıcak ve yoğun bir sıvıdır ve gerçek anlamda bir yüzeyi yoktur. Karanlık, soğuk ve şiddetli rüzgarların olduğu bir buz devidir Neptün. Güneş Sistemi’nde Uranüs ile beraber en soğuk gezegendir.

Dünya‘dan dört kat daha geniştir. Dünya’nın bir elma boyutunda olduğunu düşünürsek Neptün bir basketbol topu büyüklüğünde olurdu.

Neptün’ü bugüne kadar ziyaret eden tek bir uzay aracı vardır. O da NASA tarafından gönderilen Voyager 2 isimli uzay aracıdır.

Güneş Sistemi’ndeki en son gezegen olan Neptün’ün Güneş’e olan mesafesi 4,5 milyar km.dir. Güneş ışınlarının Neptün’e ulaşması bile 4 saat sürer. Bu uzaklık nedeniyle Güneş yörüngesindeki dönüşü 165 Dünya yılında tamamlanır. Başka bir deyişle Neptün’de 1 yıl 165 Dünya yılıdır. 1 gün ise sadece 16 saattir.

28 derecelik bir eksen eğimine sahiptir. Yani Dünya’nın eksen eğikliğine benzer. Bu da Neptün’de tıpkı Dünya’dakine benzer mevsimlerin yaşandığı anlamına gelir. Fakat Neptün’de 1 yıl 165 Dünya yılı olduğu için her bir mevsim 40 yıldan fazla sürer.

Neptün, Güneş Sistemi içinde çıplak gözle görülemeyen tek gezegendir.

Güneş Sistemi’nde en büyük çapa sahip dördüncü, en büyük kütleye sahip üçüncü gezegendir. Kütlesi Dünya’nınkinden 17 kat fazladır. Uranüs’ten biraz daha büyük ve yoğundur.

Neptün ve Uranüs
Arkada Jüpiter ve Satürn; Önde Solda Uranüs, Sağda Neptün

Neptün’ün Adı Nereden Gelir?

İlk keşfedildiğinde “Uranüs’ün ötesindeki gezegen” olarak adlandırıldı. Daha sonra farklı isim önerileri gelse de (Challis, Oceanus gibi) bu isimler uluslar arası alanda benimsenmedi. 1846 yılında Roma mitolojisindeki deniz tanrısı Neptunus’un ismi önerildi ve bu isim uluslar arası alanda kabul edildi. Çünkü Dünya dışındaki diğer tüm gezegenlerin isimleri Roma mitolojisindeki tanrılardan gelmektedir.

Neptün’ün Atmosferi Nasıldır?

Kalın atmosferi hidrojen, helyum ve az miktarda metandan oluşur. Atmosferinin üst katmanlarındaki metan, Neptün’ün renginin mavi olmasının sebebidir.

Dış katmanı hidrojen ve helyumdan oluşur. İç katmanı ise kayalık bir çekirdeğin üzerinde su, metan ve amonyak gibi sıcak ve yoğun maddelerden oluşan bir kütledir.

Güneş Sistemi içindeki en rüzgarlı gezegendir. Buradaki rüzgarlar Dünya’daki rüzgarlardan dokuz kat daha güçlüdür ki hızları saatte 2000 km.ye kadar çıkabilir. Dünya’daki en kuvvetli rüzgarların hızının saatte 400 km. hızla estiğini düşündüğümüzde Neptün rüzgarlarının kuvveti daha net anlaşılacaktır.

Uranüs durağan bir atmosfere sahiptir. Buna karşılık Neptün oldukça hareketli hava olaylarının görüldüğü bir atmosfere sahiptir. Bu hareketliliğin sebebi işte bu kuvvetli rüzgarlardır. Rüzgarlar genel olarak Neptün’ün dönüş yönünün tersi yönde eser.

Üst atmosfer katmanlarında sıcaklık -218 °C’dir ve bu da Neptün’ü en soğuk gezegen yapar. Ancak gezegenin çekirdeği 5000 °C sıcaktır.

Neptün’ün manyetik alanı Dünya’dakinden 27 kat güçlüdür.

Neptün
Neptün

Neptün’ün Kaç Uydusu Var?

14 uydusu vardır. En büyük uydusu Triton’dur. Bu uyduların adı Yunan mitolojisindeki deniz tanrılarından gelir. Triton yüzey sıcaklığı -235 °C olan çok soğuk bir uydudur.

Triton, Neptün’ün keşfinden hemen sonra keşfedilmiştir. Güneş Sistemi içinde yer alan tüm uydular arasında ters yörüngeye sahip tek gök cismidir. Triton, yörüngesinde eş zamanlı döndüğü için Neptün’e hep aynı yüzü dönük olur. Neptün’e gitgide yaklaştığı için yaklaşık 3,5 milyar yıl sonra parçalanarak yok olacağı tahmin edilmektedir.

Neptün’ün Halkaları Var mı?

 Neptün’ün 5 halkası vardır ancak bu halkaları görmek çok zordur. Bu halkalar içten dışa doğru Galle, Leverrier, Lassell, Arago ve Adams isimlerini taşır. Bu halka sistemi ayrıca yay denilen toz kümeleri de barındırır. Burada da Liberte (Özgürlük), Egalite (Eşitlik), Fraternite (Kardeşlik) ve Cesaret adı verilen dört önemli halkası daha vardır.

Neptün’ün halkalarını meydana getiren malzemeler büyük ihtimalle radyasyon etkisindedir.

Neptün’ün halka sistemi 1989’da Voyager 2 tarafından keşfedilmiştir.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?