Suya Girmeyen Doğal Taşlar Hangileridir?

Suya Girmeyen Doğal Taşlar

Suya girmeyen doğal taşlar hangileridir? Bir doğal taş aldığımızda kullanmadan önce yapmamız gereken ilk şey onu negatif enerjilerinden arındırmaktır. Doğal taş nasıl arındırılır? başlıklı içeriğimizde bahsettiğimiz gibi doğal taşları temizlemenin, negatif enerjilerinden arındırmanın pek çok yöntemi vardır ve bu yöntemlerin başında su gelir. Ancak yüzlerce doğal taş vardır ve kesinlikle su ile temas etmemesi gereken doğal taşların sayısı hiç de az değildir. Bu nedenle doğal taşınızı bu açıdan da tanımanız gerekir.

Suya Girmeyen Doğal Taşlar

Nasıl ki suya girmesinde hiçbir sakınca bulunmayan doğal taşlar var ise asla suya girmemesi gereken doğal taşlar da vardır. Bunların dışında su ile temizlenebilen ancak asla uzun süre suya maruz bırakılmaması gereken doğal taşları da unutmamak gerekir.

Anjelit: Sertlik derecesi 3,5 olan anjelit yumuşak yapılı bir taş olduğu için suya maruz kalması durumunda bozulup parçalanabilir.

Apatit: Sertlik derecesi 5’tir. Hızlıca yıkanıp hızlıca kurulanması durumunda zarar görmeyecektir. Ama bunun yerine apatit doğal taşınızı su ile temizlemek yerine farklı yöntemlerle arındırabilirsiniz. Çünkü suya maruz kaldığında hemen parçalanmasa da rengi matlaşır. Ayrıca toksik bir taş olduğu için kristal iksirleri için asla kullanılmamalıdır.

Azurit: Yumuşak bir doğal taştır ve bakır içerir.

Florit: Sertlik derecesi 4 olan Florit özellikle tuzlu su ile temasından kaçınılması gereken bir doğal taştır. Özellikle tuzlu su floriti tamamen bozar.

Florit Taşı
Florit Taşı

Hematit: Sertlik derecesi 5’in üzerinde olsa da  (5,5-6,5 arası) demir oksit içerir ve bu da suya girdiğinde paslanmasına neden olur. Ayrıca gözenekli yapısı da suyla temas etmeye pek elverişli değildir.

Kalsit: Sertlik derecesi 3-4 arasıdır. Bu nedenle suya uzun süre maruz bırakılmamalı, tuzlu suya ise asla sokulmamalıdır.

Kiyanit: Sertlik derecesi 4,5-5 arasıdır ve su ile teması bu doğal taşı bozabilir. Zaten kiyanit kendi kendini temizleme özelliğine sahip bir doğal taştır.

Krizokol: 2-3 arası sertlik derecesi vardır. Çok hassas ve yumuşak olduğu için suya girdiğinde hemen çözülebilir.

Labradorit: Sertlik derecesi 6-6,5 arasıdır. Suda hızlıca yıkanıp kurutulabilir ancak uzun süre suya maruz bırakılmaması gereken doğal taşlardan biridir. Özellikle tuzlu suya sokulmamalıdır.

Lapis Lazuli: Sertlik derecesi 5-6 arasıdır. Pirit, Kalsit ve Lazurit içerir ve suyla uzun süre temas etmemelidir.

Lepidolit: Sertlik derecesi 3’tür. Dolayısıyla suya karşı oldukça dayanıksızdır.

Malakit: 3,5-4 arası sertlik derecesine sahiptir. Bakır içerdiği için su ile teması halinde toksik olur ve paslanır. Bu nedenle suya maruz bırakılmamalıdır.

Selenit: Sertlik derecesi 2’dir yani fazlasıyla hassas bir doğal taştır. Ama neyse ki Selenit kendi kendini temizleyebilme özelliğine sahip olduğu için suya sokulmasına zaten gerek yoktur. Hatta diğer doğal taşların arındırılması için de kullanılabilir.

Selestit: Sertlik derecesi 3,5’tur. Çok hassas olduğu için suda bekletildiğinde çözünebilir.

Sodalit: Sertlik derecesi 5-6 arasında olduğu için suda hızlıca temizlenebilir ancak uzun süre suda bekletilmemelidir.

Lapis Lazuli Taşı
Lapis Lazuli Taşı

Su ile temasından kaçınılması gereken diğer doğal taşlardan başlıcaları;

  • Amofilit
  • Halit
  • Siyah Turmalin
  • Smitsonit
  • Moldavit
  • Opal
  • Pirit
  • Uleksit
  • Turkuaz
  • Yeşim

Burada saydıklarımız su ile temas etmemesi ya da uzun süre suya maruz bırakılmaması gereken doğal taşlardan bazılarıdır. Yüzlerce doğal taş vardır ve taşınızı su ile temas ettirmeden önce özelliklerini araştırmanız tavsiye edilir.

Bazı Doğal Taşlar Neden Suya Sokulmamalıdır?

Bir doğal taşın suya girip giremeyeceğini onun yapısı belirler. Bazı doğal taşlar su ile temas edemeyecek kadar yumuşak ve dayanıksızdır.

Bazıları çok gözenekli bir yapıya sahip olduğu için suya sokulmamalıdır. Çünkü bu gözeneklerden taşın içine su sızabilir ve doğal taş bu nedenle paslanıp zarar görebilir.

Bazı taşlar da bünyesinde demir ve bakır bulundurur. Ya da toksik kimyasallar içerir ve bu nedenle suya sokulmamaları gerekir. Örneğin Malakit ve Azurit bakır içerir ve su ile teması suda toksik etki bırakır. Örneğin Hematit taşının bünyesinde de bakır vardır ve su ile teması halinde bu doğal taş oksitlenebilir. Yani su ile teması halinde paslanabilir.

Apatit gibi doğal taşlar da su ile temas ettirildiğinde rengini kaybeder.

MOHS Sertlik Ölçeği

MOHS Sertlik Ölçeği 1812 yılında oluşturulan bir doğal taşın çizilme direncini ya da sertliğini belirleyen bir ölçektir. Bu ölçeğe göre değeri 1 olan doğal taş en yumuşak, 10 olan doğal taş ise en sert doğal taştır. Sertlik derecesi dışında bileşimleri de onların suya girip girmeyeceğini belirleyen en önemli unsurlardandır.

Bir doğal taşın su ile temasını belirleyen en önemli unsurlardan biri onun sertlik derecesidir. MOHS sertlik ölçeğine göre doğal taşlar 1-10 arasında değer alır. MOHS değeri 5 ve altında olan doğal taşlar asla suya sokulmamalıdır.

Kısacası;

-Mohs ölçeğinde 1-5 arasında olan doğal taşlar suya girmemelidir.

-Mohs ölçeğinde 6-10 arasında olanlar ise suya girebilir.

Bir doğal taşın suya girip giremeyeceğini anlamanın en kolay yöntemlerinden biri de “ismi”dir. Yani sonu “it” ile biten doğal taşların tamamına yakını su ile temas etmemesi gereken doğal taşlardır. Ancak bunun bir genelleme olduğunu ve ismi “it” ile bitmeyen diğer taşların da olduğunu unutmamak gerekir.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?