Çakra Nedir? 7 Çakra ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Çakra Nedir?

Çakra nedir ve görevleri, özellikleri nelerdir? Çakra kelimesi sanskritçe kökenli bir kelimedir ve “tekerlek” ya da “disk” anlamına gelir. Bu şekilde adlandırılmasının nedeni enerji diskleri olduklarının düşünülmesidir.

Çakra Nedir?

Çakra, her ne kadar gözle görülmese de vücudumuzdaki enerji odaklarıdır. Bu enerji diskleri hem duygusal hem de fiziksel sağlığımız üzerinde etkilidir. Her bir çakra belirli sinir demetlerine ve ana organlarına bağlıdır.

Çakra Ne İşe Yarar?

Peki vücudumuzda kaç çakra vardır ve hangi bölgelerdedir? Bu çakralar ne işe yarar?

İnsan bedeninde 100’den fazla -hatta bazılarına göre sayılamayacak kadar çok sayıda- çakra olduğu düşünülse de 7 ana çakra olduğu bilinmektedir. Her bir çakraya karşılık gelen isim, renk, numara vardır. Ancak en önemlisi omurilik tabanından başımızın tepesine kadar uzanan omurgada özel bir yerleri ve ifade ettikleri sağlık odakları bulunmasıdır. Olumlu bir etki için bu çakraların açık ve hizalı olması gerekir.

Çakra Nedir?
Çakra Nedir?

Bir yoga, meditasyon ya da reiki seansında çakralar ve vücudumuzda enerji akışında oynadıkları roller son derece önemlidir ve bunlar üzerine odaklanılır. Çakraların açık olması fiziksel sağlık ve olumlu duygular açısından önemlidir. Zira çakraların engellenmiş olması o çakra ile ilgili bir takım fiziksel ve duygusal semptomları açığa çıkarır.

Engellenmiş Bir Çakra Sağlığı Etkiler mi?

Çakraların dengesiz olması ya da tıkanması çevresel faktörler, yeme içme alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız gibi birçok değişkenle ilişkili olabilir. Bu faktörlere bağlı olarak çakralar tıkanabilir ya da açılabilir.

Çakranın dengesiz olması hipoaktif ya da hiperaktif moda girmesiyle sonuçlanır.

Çakranın hipoaktif olması onun dengesiz olması anlamına gelir. Dengesiz ya da engellenmiş-tıkanmış bir çakra, o çakranın yakın olduğu vücut kısımlarını -organları, eklemleri, dokuları, kemikleri- etkiler. Duygusal anlamda da öfke, endişe, stres, korku gibi sorunları açığa çıkarabilir.

Hiperaktif çakra ise söz konusu bölgeye doğru enerji akışının fazla olduğu anlamına gelir ki bu da bir dengesizlik işaretidir.

Çakralar birbirinden bağımsız değildir. Bu nedenle herhangi bir çakradaki dengesizlik ya da tıkanıklık durumu diğer çakraları da olumsuz etkiler. Bu noktada çakraları bir çeşit dağıtım merkezi olarak düşünebilirsiniz. Her bir çakra diğer çakralara kendi enerjisini gönderir. Bir çakradaki tıkanıklık durumunda bu dağılımın düzeni bozulur ki bu da duygusal ya da fiziksel sorunlara yol açar.

Çakralar Nasıl Açılır?

Vücudumuzda böyle bir dengesizlik durumunu tercih etmeyiz. Bu nedenle çakraları açık tutmalıyız. Yoga yapmak, nefes egzersizleri yapmak, meditasyon yapmak bir çakrayı açmanın en etkili yöntemleridir. Dengeli ve düzenli beslenmek de çakraların açık kalması için önemlidir.

7 Ana Çakra ve Görevleri

Vücudumuzda bir çok çakra vardır ancak bunlar arasında en önemlileri 7 ana çakradır. 7 ana çakra omurga alt tabanından başlayarak başın en tepesine kadar uzanan bir sıra halindedir.

7 Cakra
7 Çakranın Yeri ve Renkleri

Kök Çakra (Muladhara)

Omurganın tabanında yer alır. 1. çakradır ve hayatımızın temeli ile ilişkilidir. Kök çakrayı bir evin temeli olarak düşünebilirsiniz. Güvenlik ve hayatta kalma duygularından sorumludur. Rengi ise kırmızıdır.

Engellendiğinde; kabızlık, mesane ve kolon sorunları gibi fiziksel problemlere sebep olabilir. Engellenmiş bir kök çakra ayrıca maddi anlamda güvensizliğe, depresyona, asabiyete yol açabilir.

Uyum içindeki açık bir kök çakra ise hem fiziksel hem duygusal anlamda güven hissi verir. Zorluklara dayanma gücü verir ve özgüveni arttırır. Bağımsızlık hissi verir.

Kök çakranın elementi toprak; ilişkili olduğu doğal taş ise hematit, oniks, kırmızı jasper

Sakral Çakra (Swadhisthana)

2.çakradır ve göbek deliğinin hemen altındadır. Rengi turuncudur. Hem kendi duygularımızla hem de başkalarının duygularıyla nasıl ilişki kurduğumuzla ilişkilidir. Duygularımızı, tutkularımızı barındırır. Bu çakraya bağlı sorunlar idrar yolu enfeksiyonları ve bel ağrısı gibi fiziksel sorunlara yol açabilir. Duygusal anlamda ise öz güven ve yaratıcılıkla ilgilidir.

Dengedeki sakral çakra sağlık, bolluk ve neşe duygularını ortaya çıkarır.

Sakral çakranın elementi su; ilişkili olduğu doğal taş ise kaplan gözü, güneş taşı

Solar Pleksus (Manipura)

Manipura “parlak mücevher” demektir. Mide bölgesinde yer alır. Özgüven duygusundan sorumludur. Benlik saygısını yöneten bireysel güç kaynağımızdır. 3. Çakradır ve rengi sarıdır. Solar Pleksus çakrasındaki tıkanıklık ülser, hazımsızlık gibi mide veya sindirim sorunlarına sebep olabilir. Ayrıca özgüven eksikliğine, depresyona yol açar.

Solar pleksusun elementi ateş; ilişkili olduğu doğal taş kehribar, sitrin, pirit

Kalp Çakra (Anahata)

4.çakradır ve göğsün ortasında yer alır. Rengi yeşildir. Kalp çakrası 7 çakranın ortasıdır. Bu, alt ve üst çakralardaki boşluğu kapattığı anlamına gelir. Alt çakraların fizikseli, üst çakraların ise ruhsal etkileri olduğunu düşünürsek, kalp çakrası maddiyat ve maneviyat arasındaki bağlantıdır. Sevgi ve şefkat gösterme yeteneği ile ilişkilidir. Sevgi ve iletişim yeteneğimizi temsil eder.

Kalp çakrası tıkanıklığı kalp ve kilo sorunları ile astım gibi sorunlarına yol açabilir. Ayrıca yalnızlık ve güvensizlik gibi duygusal sorunlara sebebiyet verebilir. Öfke, endişe, kıskançlık ve huysuzluk gibi fuygusal sorunlarla kalğ çakrasının tıkanık olmasıyla ilişkili olabilir. Kalp çakrasının açık olması kişiyi daha iyimser, sevgi dolu ve şefkatli yapar.

Elementi hava, ilişkili olduğu doğal taş pembe kuvars, malakit

Boğaz Çakra (Vishuddha)

5.çakradır ve rengi mavidir. Sözlü iletişim kurma yeteneği ile ilişkilidir. Ses ve boğaz sorunları dışında diş ve diş eti gibi ağız sağlığı problemleri boğaz çakrasındaki tıkanıklıklara işaret edebilir. Ayrıca dedikodular, düşünmeden konuşma, kendini ifade etme gibi sorrunlar açığa çıkabilir.

Uyum içindeki bir boğaz çakrası konuşurken kendine güven hissi verirken kendimizi net olarak ifade etme imkanı verir.

Boğaz çakrası eğer gereğinden fazla aktif olursa bu da çok fazla konuşmaya ve başkalarını kontrolsüzce eleştirmeye sebebiyet verebilir.

İlişkili olduğu doğal taş akuamarin, lapis lazuli ve kiyanit

7 Çakranın Sembolleri
7 Çakranın Sembolleri

Üçüncü Göz Çakrası (Ajna)

6.çakradır ve rengi laciverttir. Kaş çakrası olarak da bilinir. Gözlerin arasında yer alır. Güçlü bir içgüdü ile ilişkilidir. Sezgiler ve hayagücü ile bağlantılıdır. Kısaca üçüncü göz çakrasının üç anahtar kelimesi vardır; sezgi, hayal gücü, içgüdü.

Üçüncü göz çakrası tıkanıklığı baş ağrısı, baş dönmesi, görme problemleri, konsantrasyon eksikliği ve işitme sorunları şeklinde kendini gösterir. Duygusal anlamda ise egoizme, gelecek korkusuna sebep olabilir.

Üçüncü göz çakrasının dengede olması kişinin ruhsal ve duygusal anlamda daha canlı ve kendinden emin olmasını sağlar.

İlişkili olduğu doğal taş ametist, mor florit, labradorit

Taç Çakra (Sahasrara)

7.çakradır ve rengi mor ve beyazdır. Başın tepesinde yer alır. “Bin yapraklı lotus” olarak da bilinir. Tüm çakralarla bağlantılıdır. Bu da bu sistemdeki tüm organlarla bağlantılı olduğu anlamına gelir. Ayrıca beyin ve sinir sistemimizle ilişkilidir. Aydınlanma çakrasıdır ve hayattaki amaçlarımızı ifade eder.

Taç çakrasının tıkanık olması dar görüşlülük, şüphecilik ve inatçılık gibi durumlarda kendini gösterir. Açık olması ise aynı zamanda tüm çakraların açık olmasını sağlar. Bu da kişiye aydınlanma ve mutluluk getirir.

İlişkili olduğu doğal taş kristal kuvars, lepidolit, selenit

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?