Jaguar Nasıl Bir Hayvandır? Jaguarın Özellikleri Nelerdir ve Nerede Yaşar?

Jaguar Nasıl Bir Hayvandır

Jaguar nasıl bir hayvandır? Jaguarın özellikleri nelerdir? Kedigiller familyasının panthera cinsi olan dört büyük kedisinden biri jaguardır. Diğer üç büyük kedi; aslan, kaplan ve leopar (pars)tır. Aynı zamanda jaguar, dünyanın en büyük ve aynı zamanda en güçlü üçüncü kedisidir. (Aslan ve kaplandan sonra)

Jaguar kelimesi “avını bir kerede öldüren” anlamına gelir.

Jaguar Nasıl Bir Hayvandır?

Jaguarın Ozellikleri
Jaguar Nasıl Bir Hayvandır?

Fiziksel özellikleri bakımından ilk bakışta parsa benzer ve bu nedenle pars ile sıkça karıştırılır. Bunun nedeni elbette benekleridir. Ancak jaguar, parstan daha güçlü bir yapıya sahiptir ve davranışsal açıdan ve yaşadıkları bölge itibarıyla aslana daha yakındır. Jaguarların benekleri daha az ve daha büyüktür. Ayrıca jaguarların kafası parslardan daha yuvarlak, bacakları ise daha kalın ve kısadır.

Genellikle yalnız dolaşırlar. Avlanma konusunda fırsatçıdır ve sinsice pusuya düşürür. Kaplumbağa ve timsah gibi hayvanların kabuklarını ve zırhlarını delecek kadar kuvvetli bir çene yapısına sahiptir. Daha net bir ifadeyle tüm kedigiller arasında jaguarlar en güçlü çeneye sahiptir. Tüm memeliler arasında ise bu alanda ikinci sıradadırlar. Aynı zamanda güçlü kaslara da sahiptirler.

Ağırlıkları 55-95 kg. arasında değişir. Ancak bazı jaguarların 150 kg. ağırlığa kadar ulaşabildiği bilinmektedir. Omuz yükseklikleri ortalama 70 cm., boyları ise ortalama 1,70 civarındadır.

Bacakları kısa ve kalındır. Bu sayede iyi tırmanabilir, sürünebilir ve yüzebilirler.

Postlarının rengi sarımsı kahverengiden siyaha kadar değişebilir. Postlarındaki benekler kamufle olmalarına yardımcı olur ve her jaguarda farklılık gösterir. Boyunlarının altı ve göbekleri beyazdır.

Bol melanin depolanmasından kaynaklı olarak bazı jaguarlar siyah renktedir. Ancak yine de benekleri vardır. Siyah jaguarlar, halk arasında “kara panter” olarak bilinir. Ancak ayrı bir tür oldukları düşünülmemelidir.

Jaguar Nerede Yaşar?

Ormanlık araziler, açık araziler, su kenarları jaguarların yaşadıkları alanlardır. Orta Amerika’dan Güney Amerika’ya kadar geniş bir dağılım alanları vardır. ABD, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Meksika, Panama ve Venezuela, jaguarların yaşadıkları ülkeler arasındadır.

Güney ve Orta Amerika’da yağmur ormanları en çok tercih ettikleri yaşam bölgeleridir.

Jaguarların nesli yakın gelecekte tükenme tehlikesi altındadır. Bunun en büyük nedeni yaşam alanlarının azalmasıdır. Diğer bir nedeni de, çiftlik hayvanlarını avlamaları ve bu nedenle çiftçiler tarafından öldürülmeleridir.

Günümüzde tüm dünyadaki jaguarların sayısının 170 bin civarı olduğu bilinmektedir. Pek çoğu da Amazon yağmur ormanlarında yaşar.

Üreme

Dişi jaguar, ortalama 100 günlük gebelik sürecinin sonunda genellikle iki yavru dünyaya getirir. Yavruların bakımı annenin görevidir ve anne jaguar, erkekleri yavrularına yaklaştırmaz. Çünkü erkek jaguarların, yavruları yeme riski mevcuttur.

Anne jaguar, yavrularını 3 ay boyunca emzirir. 1-2 yıl boyunca anneleri ile kalan jaguarlar daha sonra ayrılıp kendi bölgelerini oluştururlar.

Jaguarların vahşi doğadaki ortalama ömürleri 12 yıldır. Esaret altında 23 yıl yaşadıkları bilinmektedir ki bu bir kedigil için uzun bir ömürdür.

Jaguar Yavrusu
Dişi Jaguar ve Yavruları

Jaguar Ne Yer?

Jaguarların av skalası geniştir. Daha çok büyük avları tercih ederler. En çok avladıkları hayvanlar arasında geyik, yaban domuzu ve tapir gelir. Ayrıca kedi, iguana, armadillo, kapibara, kurbağa, kuş, fare ve hatta balık da avladıkları hayvanlar arasındadır. Jaguarların yaklaşık 85 türü avladığı bilinir.

Avını sinsice takip edip pusuya düşürür ve ani bir sıçrayışla yakalar. Kendine özgü bir avlanma tekniği vardır. Avını yakaladıktan sonra şakak kemiklerinden kuvvetli bir şekilde ısırarak avının doğrudan beynini deler.

Besin zincirinin en üstünde yer alan jaguarları doğada avlayabilecek bir tür yoktur. Otçul ve tanecil hayvanların popülasyonlarını kontrol etmesi açısından da önemli ekolojik bir rolleri vardır.

Bunları da beğenebilirsiniz
Bu Konu Hakkında Siz Ne Düşünüyorsunuz?